Illinois Üniversitesinden Anil Bera ARYÖN 2019’da Bir Seminer Verdi


Ekonometri alanında etkili çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü akademisyen Anil Bera, Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu’nda, başta Üniversitemiz öğretim üyeleri olmak üzere, çeşitli üniversitelerden ilgililere bir seminer verdi.

Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Anil Bera’nın “Spatial Analysis, a Big Picture” (Mekansal Analiz: Büyük Resim) konulu semineri, 10 Temmuz Çarşamba günü Bakırköy Taş Mektep Yerleşkemizde gerçekleşti.

Anil Bera, seminerine kısaca Büyük Patlama’dan itibaren bir tarihsel giriş ve genel bir epidemiyoloji ile başladı. Zaman serileri ve mekânsal bağımlılık arasındaki farklılıkların karşılaştırmasını yapan Prof. Bera, doğrusal modelden doğrusal olmayana, sabit modelden alan değişken katsayılı modele geçme ihtiyacına da değindi.

Seminerinde şehir ekonometrisi bağlamında ardışık bağlı koşullu değişen varyans modeli (SARCH) ile konut fiyatlamasına ve mekânsal bağımlılık ve fiyatların risk bağımlılığı konularına temas eden Prof. Bera, farklı mekânsal modellerin olası yanlış spesifikasyonlar bağlamında nasıl test edileceği üzerinde durdu.

Anil BeraAraştırma YöntemleriAraştırma Yöntemleri Seminerleri ARYÖNSürekli Eğitim Merkezi İHSEM

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur