Kalite Komisyonu Üyeleri

1.Prof. Dr. Atilla Arkan (Rektör)
2. Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN (Eğitim Bilimleri Fakültesi-Üye)
3. Prof. Dr. Alev ERKİLET (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- Üye)
4. Prof. Dr. İzzet BOZKURT (İletişim Fakültesi-Üye) )
5. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN (Yönetim Bilimleri Fakültesi-Üye)
6.Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol (Hukuk Fakültesi -Üye)
7. Prof.Dr. Hasan Kaplan (İslami İlimler Fakültesi  -Üye)
8. Prof. Dr. Rasim ÖZCAN  (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü-Üye)
9.Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin Işık (Medeniyetler İttifakı Enstitüsü- Üye)
10.Öğr.Gör. Muhammet Furkan Alpat (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü- Üye)
11. Mehmet Yücel TÜRKSEZER (Genel Sekreter-Üye)
12.Turgut AYDIN (İdari ve Mali İşlere Daire Başkanı-Üye)
13. Alim UÇAR (İlgili süreçlerden sorumlu yönetici)
14. Abdülkerim Pirim (Öğrenci Temsilcisi)

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur