Kök Metinler Projesi’nin İlk Kitabı Yayınlandı: ‘Kitab-ı Dede Korkut – Güncel Okumalar’


“Kitab-ı Dede Korkut – Güncel Okumalar -1-“ kitabı, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı.

Rektör Yardımcımız ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yüksel Özden’in editörlüğünde yayına hazırlanan eser, İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Kök Metinler Projesi’nin ilk kitabı olma özelliği taşıyor. Proje, Anadolu’nun Türk yurdu haline gelerek İslamlaşmasında ve millî kimliğimizin oluşmasında rol oynayan kurucu metinlerin günümüzün bakış açılarına göre farklı disiplinlerce analizlere tabi tutularak Türk İslam Medeniyetinin yeniden ihyası çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Eser Hakkında

Kitab-ı Dede Korkut, Türklerin İslâmiyet’le müşerref olmalarından sonraki en önemli destan halkalarının ilki ve en önemlisidir. Bu çalışma, Kitab-ı Dede Korkut’u medeniyet inşası bağlamında yeniden okuma amacını taşımaktadır.

Bu ilk kitapta adı geçen destanları İdris Demirel, siyaset ve kamu düşüncesi üzerinden okudu ve Türkler için “asıl olan devlettir, devletsiz kalmamaktır, devletsizlik her türlü şerrin kaynağıdır.” dedi. Ahlâk felsefesi bağlamında okumasını yapan Hümeyra Özturan, kadının Oğuz toplumunda statüsüne ilişkin dikkat çekici çözümlemeler yaptı. Cengiz Anık, iletişim ve değerler felsefesi açısından Dede Korkut’u ele aldı; akıl, bilgelik, cesaret, aile, namus, aşk, sevgi, cinsiyet rolleri ve devlet kavramları üzerinden değerlendirmeler yaptı. Nedim Yıldız, Türklerde ad vermenin bir kendini gerçekleştirme durumu olduğunu, bu bakımdan da en önemli ritüellerden biri olduğunun altını çizdi. Son bölümde Ersun Çıplak, bugün okul yaşamındaki en ciddi sorunlardan biri olan akran zorbalığı üzerinden Deli Dumrul Destanı’nı okudu.

Seçkin kitapçılarda ve kitap satış sitelerinde okurların ilgisine sunulan kitabın, “İçindekiler” ve “Kök Metinler Projesi” kısımlarını da içeren sayfaları için tıklayınız.

İbn Haldun Üniversitesi YayınlarıKitab-ı Dede KorkutMüfredat Çalışmaları MerkeziYüksel Özden

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur