Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Online Sempozyumda Masaya Yatırıldı


İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 29-30 Mayıs 2020 Cuma-Cumartesi günü “Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler” başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Koronavirüs salgını ve etkilerine ilişkin, bildiri çağrılı olarak düzenlenen ilk ve tek sempozyum olma özelliği taşıyan faaliyet, tamamen online olarak gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi’nin Youtube hesabından da canlı yayınlanan sempozyum yoğun bir ilgiyle takip edildi. (Oturumlar ilgili Youtube kanalında izlenebilir.)

“Sempozyum Titiz Bir Hazırlık Sürecinin Ardından Gerçekleştirildi”

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, sempozyumun titiz bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiğini, 30 saygın hukukçu akademisyenden oluşan bilim kurulunun, gönderilen tebliğ özetlerini hassasiyetle incelediğini ve sempozyum programının oluşturulduğunu söyledi. Sempozyumda pandeminin Tahkim, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku gibi alanlardaki etkilerinin seçkin hukukçular tarafından masaya yatırılacağını belirten Prof. Çalışkan, bilim kuruluna, düzenleme heyetine ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Yusuf Çalışkan’ın kısa açılış konuşmasının ardından sempozyum oturumlarına geçildi.

Sempozyumda Pandemi Sürecinin Ulusal ve Uluslararası Hukuka Yönelik Etkileri Ele Alındı

“Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu”nda, 10 farklı oturumda 41 tebliğ sunuldu. Birçok farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katıldığı sempozyumda pandemi sürecinde gündeme gelen ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerin ulusal ve uluslararası hukuka yönelik etkileri ele alındı. Sunulan tebliğlerde mevcut uygulamalar ve neticeler değerlendirildi, geleceğe yönelik tahmin ve değerlendirmelere de yer verildi.

Prof. Çalışkan’ın oturum başkanlığını yürüttüğü ilk oturumda, Atatürk Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Üstün, “Covid-19 Salgınının Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Uygulanacak Hukuka Etkisi”; Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Eylem Apaydın, “CISG m.79 Uygulaması Açısından Covid-19 Salgını”; Girne Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Canbeldek Akın, “Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Işığında Covid-19 İhracat Yasakları ve Gümrük Tarifelerinin Değerlendirilmesi” ve Yalova Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Karaoğlu, “Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu ve Yargı Bağışıklığı: Pandemi Özelinde Bir İnceleme” başlıklı tebliğlerini sundular.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Yeşilırmak’ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İlyas Gölcüklü “Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Sözleşmeyi Yeni Koşullara Uyarlaması”; FSMVÜ’nden Ar. Gör. Süleyman Yasir Zorlu “CAS Kuralları Çerçevesinde Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk ve CAS Kararlarında Mücbir Sebep Meselesi”; Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nden Ar. Gör. Ömer Faruk Kafalı, “Milletlerarası Tahkim ve Covid-19: Salgının Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Olası Önlemlere İlişkin ICC Rehberi” ve Ar. Gör. Ahmet Dülger, “Tahkim Duruşmalarının Online Yapılması: ISTAC ve Abu Dabi Tahkim Merkezi Kuralları İncelemesi” konulu tebliğlerini katılımcılarla paylaştılar.

Oturum başkanlığını Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun yürüttüğü üçüncü oturumda, Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, “Covid-19 Pandemi Döneminde Home-Office Uygulamasına İlişkin Türk ve Alman Hukuku’nda Mukayeseli Bir Değerlendirme”; Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cumhur Rüzgaresen, “Salgın Hastalıkların Maaş ve Ücretlerin Haczine Etkisi”; Erciyes Üniversitesi’nden Dr. Hasan Kayırgan, “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasaklarının Ücret Ödeme Borcuna ve Telafi Çalışmasına Etkileri”; Bayburt Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bulut, “Türkiye’de Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Meseleler” ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Ar. Gör. Mehmet Zahid Yener, “Covid-19 Salgınının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi” başlıklı birer tebliğ sundular.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sezer Çabri’nin oturum yöneticiliğini üstlendiği dördüncü oturum; Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selin Sert Sütçü’nün “Covid 19 ve Türk Aile Hukuku Sözleşmelerine Etkileri”; İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal’ın “Covid-19 Virüsünün Sözleşmelere Etkisinin TBK Md. 138 Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi”; Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Görevlisi Atakan Adem Selanik’in “Salgının (Covid-19) İşyeri Kira  Sözleşmelerine Etkisi” ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican’ın “İşyeri Kira Sözleşmelerinde Covid-19 Salgınının Kira Bedeli Ödeme Borcuna Etkisi” konulu tebliğ sunumlarıyla devam etti.

Sempozyumun İkinci Gününde 24 Tebliğ Sunuldu

Sempozyumun ikinci günü, altı oturumla devam etti.

Oturum başkanlığını Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Talat Canbolat’ın yürüttüğü beşinci oturumda; Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Koçak Diker, “Covid-19 Pandemisinin 6098 Sayılı TBK ve 6102 sayılı TTK Uyarınca Satış Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Ayıbı Bildirim Sürelerine Etkileri Üzerine Düşünceler”; Av. Dr. Mustafa Erdoğan, “Zorunlu Lisans Aracılığıyla Covid-19 İlaçlarına Hızlı Erişim”; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Ar. Gör. Merve Arslan, “Korona Virüs Sebebiyle Yaygınlaşan Online Alışverişlerde Kabul Edilen Elektronik Sözleşmelerin Tüketicinin Korunmasına Etkileri” ve uzman hukukçu Eyüp Kun, “KVKK ve AB Hukuku Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Kapsamında Veri Koruma Etki Analizinin (DPIA) Covıd-19 Krizinde Etkililiğinin Tartışılması” başlıklı birer tebliğ sundular.

Sempozyumun altıncı oturumunun yönetimini Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. Şükrü Yıldız üstlenirken; İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hacı Kara, “Covid-19 Pandemisinin Deniz Ticareti Hukuku’ndaki Sürelere Etkisi”; İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zehra Badak, “Dağıtılmış Kayıt Teknolojisi Hukukunun (Dlt Hukuku, Lex Cryptographia) Şirketler Hukukuna Etkisi Ne Olacaktır? Yeni Normal İle Şirketlerin Organizasyonunun Geleceği Çalışması”; Maltepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu, “Koronavirüs Salgınında Kullanılan Teknolojik Uygulamaların Yol Açtığı Tartışmaların Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” ve Şanghay Jiaotong Üniversitesi Koguan Hukuk Fakültesi’nden Dr. Onur Sabri Durak, “Covid – 19 Salgınının Zaman Çarteri Üzerindeki Etkilerinin İngiliz ve Türk Hukuklarına Göre İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” konulu tebliğlerini katılımcılarla paylaştılar.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mahmut Koca, yedinci oturuma başkanlık yaptı. Bu oturumda, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevzat Alkan, “Covid- 19 Pandemisinde Otopsi İşlemleri Uygulamaları”; İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan, “7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Genel Değerlendirilmesi”; Av. Dr. Murat Sadak, “Yapay Zekanın Ceza Hukukuna Yansıması” ve Anayasa Mahkemesi’nden Dr. Hüseyin Turan, “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkına Müdahale Oluşturan Tutuklamanın Ölçülü Olması ve 7242 Sayılı Kanun’un 15. Maddesinin Bu Kapsamda Değerlendirilmesi” başlıklı birer tebliğ sundular.

Oturum başkanlığını Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Ömer Faruk Erol’un üstlendiği sekizinci oturumda; Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Akman, “Vakıf Medeniyetimizde Darüşşifalar”; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Ar. Gör. Metin Güzeş, “Covid-19 Pandemi Döneminde Vergisel Düzenlemeler: Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri”; Yale Üniversitesi’nden Yi Lu (Claudia), “Revisiting the Role of Media in Risk Communication— A Case Study on China in the Covid-19 Crisis” ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kolçak, “Sınırlandırma Sebeplerinin Yetersizliği: Seyahat Hürriyetinin Sınırlandırılmasında Anayasa Değişikliği Gerekliliği” konulu birer tebliğ sundular.

Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz Prof. Dr. Yavuz Atar, sempozyumun dokuzuncu oturumuna başkanlık yaparken; Pamukkale Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatma Duygu Bozkurt, “Covid-19 Pandemi Sürecinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı: Yaşa Bağlı Sokağa Çıkma Yasağı”; İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Tumay, “İnsan Haklarını Feda Etmeden Covid 19 Salgını ile Mücadele”; Kocaeli Üniversitesi’nden Ar. Gör. Batuhan Ustabulut, “Uzaktan Eğitim ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri” ve Adalet Bakanlığı’ndan Dr. Akif Tögel ,”Koronavirüs Salgını Döneminde Seyahat Hürriyetinin Kısıtlanması Hakkında Bir Değerlendirme” konulu tebliğlerini bu oturumda sundular.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur Kaman’ın yöneticiliğini üstlendiği onuncu oturumda; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Melike Özge Çebi Buğdaycı, “Pandemi Tedbirleri Kapsamında ‘Kamuda Esnek Çalışma’ Üzerine Bir Değerlendirme”; Hukuk Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Muhammed Göçgün, “Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Uyarlanma İlkeleri Arasındaki İlişkinin Koronavirüs Sürecindeki Bir Tezahürü: Uzaktan Eğitim”; İstanbul Gedik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ural Aküzüm, “Yeni Normal Düzeninde Kamu Hukuku İlkeleri: Nasıl Bir Değişim?” ve İstanbul Üniversitesi’nden Ar. Gör. Seyit Rasim Doru, “Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İdari Faaliyetlerin Görünümüne Etkisi ve Uygulamada Birlik Problemi” başlıklı tebliğlerini katılımcılarla paylaştılar.

“Sempozyumun Türk Hukukuna da Uluslararası Hukuka da Katkıları Olacağını Ümit Ediyoruz”

İki gün süren ve alanlarında önde gelen akademisyenlerin tebliğ sunduğu sempozyum, Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yusuf Çalışkan’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Prof. Çalışkan kapanış konuşmasında “İki gün boyunca hem ulusal hem uluslararası hukuk bakımından COVID-19’un etkilerini inceledik. Tebliğ sunan katılımcılar hem var olan düzenlemelere hem çeşitli alanlarla mukayeseli olarak yapılacak düzenlemelere işaret ettiler. Sempozyumda gerek ülkemizi gerekse dünya devletlerini ilgilendiren çok önemli konular konuşuldu, gündeme getirildi, tartışıldı. Soru cevaplarla derinleştirildi.” diye konuştu.

“Bu kadar kısa bir sürede bu kadar yüklü bir programı tamamen online olarak gerçekleştirmek kolay bir şey değil… Bu açıdan bilim kuruluna, düzenleme heyetine ve özellikle düzenleme heyetindeki genç akademisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” diyen Prof. Çalışkan, koronolojik olarak sempozyum oturumlarında sunulan tebliğleri kısaca değerlendirdi.

Sempozyumda sunulan tebliğlerin kitap olarak da basılacağını hatırlatan Prof. Çalışkan, “Sempozyumun ve sempozyum kitabının Türk hukukuna da uluslararası hukuka da katkıları olacağını ümit ediyoruz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Hukuk FakültesiKoronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler SempozyumuYusuf Çalışkan

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur