Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı Yayınlandı


“Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı” İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasında okurla buluştu. Hukuk Fakültesi öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Yusuf Çalışkan, Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Erol, Ar. Gör. Ahmet Dülger, Ar. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak, Ar. Gör. Ömer Faruk Kafalı’nın editörlüğünde hazırlanan kitapta yer alan bildiriler, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 29-30 Mayıs 2020 tarihlerinde “Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler” başlıklı sempozyumda sunulmuştu.

Hukukun tüm alanlarında bildiri sunulan sempozyumda, özellikle pandemi döneminin ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda ortaya çıkardığı değişimlerin ulusal ve uluslararası hukuk üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Kitapta yer verilen bildirilerde, Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Tahkim Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve İdare Hukuku alanlarında pandemi ekseninde ortaya çıkan hukuki meselelerin olan ve olması gereken hukuka ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.

Seçkin kitapçılarda ve kitap satış sitelerinde okurların ilgisine sunulan kitabın, “İçindekiler” ve “Sunuş” kısımlarını da içeren ilk 18 sayfası için tıklayınız.

Söz konusu sempozyumun detaylı haberi için: https://www.ihu.edu.tr/koronavirus-doneminde-guncel-hukuki-meseleler-online-sempozyumda-masaya-yatirildi/

Hukuk Fakültesiİbn Haldun Üniversitesi YayınlarıKoronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur