Muhammed Mustafa el-Azamî’nin Koleksiyonu Kütüphanemize Bağışlandı


İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi, sahip olduğu koleksiyonu her geçen gün zenginleştiriyor. Bu zenginleşmede hayırseverlerin yaptıkları nitelikli bağışlar da önemli bir yer tutuyor. Ünlü hadis âlimi merhum Muhammed Mustafa el-A’zami’nin koleksiyonu, ailesi tarafından İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlandı. Beş binden fazla kitap bulunan ve halen tasnif ve listeleme çalışmaları devam eden koleksiyon, kısa bir süre içinde araştırmacıların hizmetine sunulacak. Konu ile ilgili detaylara, İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi web sitesi üzerinden erişilebilir.

Hindistan’dan başlayıp İslâm coğrafyasının diğer ülkelerine, oradan Batıya uzanan ilim yolculuğunda pek çok ciddi çalışmaya imza atan, araştırmalarında klasik usulle modern metodolojiyi harmanlamakla beraber hadis ilimleri ve Kur’ân tarihine dair derinlikli birikimiyle oryantalist fikirleri analiz eden Muhammed Mustafa el-Azamî, daha çok bazı Batılı araştırmacıların geliştirdiği ve temelde isnâd sisteminin geçersizliği iddiasını içeren tezlere yönelik yazdığı ilmi reddiyelerle tanınmaktaydı. 20 Aralık 2017’de vefat eden el-Azamî ve hadis çalışmaları üzerine, 19-20 Aralık 2018 tarihlerinde Üniversitemizde Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azamî Sempozyumu düzenlenmiş, sempozyumda sunulan tebliğler ise İbn Haldun Üniversitesi Yayınları tarafından kitaplaştırılmıştı.

İbn Haldun Üniversitesi KütüphanesiMuhammed Mustafa el-Azami

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur