Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu


Üniversitemiz bünyesinde Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Merkez ile; üniversite bünyesinde ve ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinde münazara, eleştirel düşünce ve tartışma adabının imkanlarından yararlanılmasının yolunun açılması ve hem geleneksel hem de güncel çalışmalar derlenerek münazaranın güncel ve etkin bir hüviyete bürünmesinin sağlanması hedefleniyor.

Münazara argüman etiği çalışmalarının hem Üniversitemiz içindeki ders ve araştırmalarda hem de ulusal ve uluslararası diğer eğitim ve araştırma etkinliklerinde yaygınlaşması; eleştirel düşünce ve etik hareket değerlerini göz önünde bulundurarak argüman çalışmalarının teorik olarak geliştirilmesi ve münazara sanatının  pratik olarak  uygulanmasına katkı sağlanması ve Üniversitemizin “fikri bağımsızlık”, “gelenekli yenilikçilik” ve “açık medeniyet” değerlerine uygun bir şekilde, münazaranın bir akademik araştırma ve okuma yöntemi olarak inşa edilmesini sağlayarak dünya çapında uygulanan bir sanata dönüştürülmesi için çaba gösterilmesi de Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluş amaçları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Merkez tarafından münazara ve tartışma çalışmalarını geliştirici ve destekleyici akademik faaliyetlerin yanı sıra, bilimsel yayınlar ve araştırmalar desteklenerek toplumsal farkındalığın artırılması için de çalışmalar yapılacak.

Merkez web sitesi: https://argumunazara.ihu.edu.tr/

Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur