Mütevelli Heyeti

_

Prof. Dr. İrfan GÜNDÜZ

Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. İrfan Gündüz 1950’de Yeşilhisar/Kayseri’de doğdu. İlköğrenimini Yeşilhisar ilçesinde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi ve Kayseri Lisesi’nde tamamladı (1969). Fatih Müftülüğü’nde İmam-Hatiplik görevinde iken girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu (1974). Niğde İmam Hatip Lisesinde Meslek Dersleri Öğretmeni iken gittiği askerliğini, Karadeniz Bölge Komutanlığı emrinde Teknik Şube Müdür Vekili olarak yaptı (1974). Aksaray İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliğini yürüttüğü sırada İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Asistanlığı’nı kazandı. Daha sonra M.Ü. İlahiyat Fakültesine dönüştürülen bu fakültede, 1983’de Doktor, 1990’da Doçent ve 1996’da Profesör oldu. 1986 yılında sahası ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır / Kahire’ye gönderildi.

Osmanlılarda Devlet-Tekke Münâsebetleri, Gümüşhânevî Ahmet Ziyâüddîn (Zamanı, Hayatı, Eserleri Tarikatı ve Tasavvufi Görüşleri), Ebu Sa’d El-Hargûşî ve Tehzîbul-esrar’ı (Edisyon-kritik) adlı telîf; Tasavvufun Esasları, Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Fetvâlar, Tarîkat Silsileleri isimli tercüme eserleri vardır. Sahası ile ilgili pek çok makâlesi, ansiklopedik maddeleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan tebliğleri bulunmaktadır. 54. Hükümette, Türk Cumhuriyetleri ve Yurtdışında Yaşayan Akraba Türk Topluluklarından sorumlu Başbakanlık Danışmanlığı görevinde bulundu. 1998’de F.P. Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. 19 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul I. Bölgeden XXI. Dönem Milletvekili olarak seçildi. F.P.’nin kapatılmasının ardından kuruluş çalışmaları başlatılan Ak Parti’nin kurulması, kurumsallaşması ve teşkilatlanmasında aktif görevlerde bulunarak 3 Kasım 2002 seçimlerinde yeniden XXII. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Ak Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. M.T.T.B., Birlik Vakfı ve Hüdâyî Vakfı başta olmak üzere pek çok vakıfta aktif görevler aldı. İslâm, Kadın-Aile, İlim – Sanat ve Altınoluk dergileri yazarlığı ile yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Üç yıl kadar Kanal 7’de “Gönül Sohbetleri” programlarını sundu ve yönetti. Gündüz, evli ve üç çocuk babası olup, Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

_

Necmeddin Bilal ERDOĞAN

Mütevelli Heyeti Başkan Vekili

1999 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan N. Bilal Erdoğan, lisans eğitimini 2002 yılında Indiana Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve İktisat alanlarında tamamladı. Ardından Harvard Üniversitesi, Kennedy Siyaset Okulu’nda Kamu Yönetimi alanında 2004 yılında yüksek lisans derecesini almış olan Erdoğan, Johns Hopkins Üniversitesi’nin Washington ve Bologna yerleşkelerinde uluslararası ilişkiler alanında doktora çalışmalarını sürdürdü.

Erdoğan, çeşitli zamanlarda Johns Hopkins Üniversitesi ile Woodrow Wilson Merkezi’nde asistan, Dünya Bankası’nda ise uzman olarak görev yaptı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olan Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği ile İlim Yayma Vakfı ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilliği görevlerini yürütürken, aynı zamanda TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi’dir. İleri derecede İngilizcenin yanı sıra orta düzeyde Fransızca, İtalyanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

_

Prof. Dr. Atilla ARKAN

Rektör

Adapazarı İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi (1991) mezunu olan Atilla Arkan, doktorasını 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi alanında yaptı. Ayrıca Malezya İslam Üniversitesi, İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü’nde 1996-1999 yılları arasında ikinci doktora çalışması için bulundu.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 yılları arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak Kanada McGill Üniversitesi, İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığının yanı sıra, 2017’den itibaren SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü olarak da görev yapmış olan Prof. Arkan, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Din Felsefesi, İslam Düşüncesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi alanlarında çalışan Prof. Arkan’ın yayınlanmış eserleri arasında; “İbn Rüşd Psikolojisi”, “İbn Meymun Felsefesinde Tanrı” kitapları ile “Psikoloji Şerhi / Kitabu’n -Nefs”, “İslam Ahlak Teorileri” çevirileri yer alıyor.

_

Doç. Dr. Murat ŞEKER

Raportör Üye

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi’nden Ekonomi master derecesini ve 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Minnesota Üniversitesi’nden Ekonomi alanında doktora derecesini aldı. Tüm eğitim programlarını yüksek şeref derecesiyle tamamlayan Şeker, doktora eğitimi süresince Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Para ve Bankacılık, Kamu Finansmanı alanlarında dersler verdi. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD’de Dünya Bankası’nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümü’nde analist, 2011-2013 yılları arasında yine Dünya Bankası’nın aynı Başkan Yardımcılığı altında İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümü’nde ekonomist olarak görev aldı.

 

Eylül 2013’te Türkiye’ye dönerek Ziraat Bankası’nda Yatırımcı İlişkiler Bölümü Başkanı olarak çalışmaya başlayan Şeker, Ağustos 2014 tarihinden itibaren Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etti. Murat Şeker, Ziraat Bankası bünyesinde; Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Ziraat Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttü. Temmuz 2016’da Türk Hava Yolları A.O.’da Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Murat Şeker, 2015 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmaktadır. Murat Şeker, Ekim 2018’de Doçent ünvanını almıştır.

_

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

Üye

1960’da Kastamonu-Taşköprü’de doğan Ahmet Cevat Acar, AÜ İşletme Fakültesi’ni bitirdi (1980). Yüksek lisans eğitimini İÜ İşletme Fakültesi “Personel Yönetimi ve Endüstri İlişkileri”, doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “İşletme ve Personel Yönetim-Organizasyon” bölümünde tamamladı. İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı’nda 1994 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent olan Acar, 2007’de profesör oldu. İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Örgütsel Davranış alanlarında eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve proje çalışmaları yaptı.

Prof. Acar, akademik çalışmaları yanında çeşitli komisyon ve kurul üyelikleri/ başkanlıkları ile fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyeliği, İÜ İşletme İktisadı Enstitüsü (İİE) Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, eğitim koordinatörlüğü, İÜ stratejik planlama kurulu üyeliği, kariyer merkezi YK üyeliği, yüksek lisans program başkanlığı, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği  Strateji Belgesi Danışma Kurulu üyelikleri ile İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2010-2012)  görevlerinde bulundu, Ağustos 2012-Mayıs 2019 tarihleri arasında iki dönem Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA) Başkanlığı’nı yürüttü. Halen, İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Kurulu üyeliği görevini sürdüren Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu ve TÜBA Akademi Konseyi üyesidir.

Prof. Acar, evli ve iki çocuk babasıdır.

_

Dr. H. Şule ALBAYRAK

Üye

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Biliminden mezun olan H. Şule Albayrak, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesini “Hıristiyan Fundamentalizmi” adlı teziyle; doktora derecesini “Amerika Birleşik Devletleri’nde Din Devlet İlişkileri: Sosyolojik Bir Analiz” başlıklı teziyle aldı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir.

Modernleşme, sekülerleşme, din-devlet ilişkileri, din sosyolojisi, modern dünyada İslam’a dair dersler veren Albayrak, aynı zamanda KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi baş editörüdür. Albayrak’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan akademik çalışmaları dışında çeşitli dergi ve gazetelerde  yazıları yayınlanmaktadır.

_

Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Üye

1961 yılında Gaziantep’te doğan Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. 1985’te Marmara Üniversitesi İşletme kurslarına, 1988 yılında İngiltere’de İşletme ve İngilizce dil kurslarına katıldı.

Daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı,  Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanı,  İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,  İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Hava Yolları ve Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi,  Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanlığı, Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu Kurucu Kuruluş Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Halen, FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziylan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İSO Meclis Üyesidir. Evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

_

Nurettin EROĞLU

Üye

1961 yılında Aksaray’da doğan Nurettin Eroğlu, 1976 yılında tekstil sektörü ile iş hayatına adım attı. 1983 yılında Eminönü-Mercan’da 24 metrekarelik bir atölyede 6 makine ile üretim hayatına başlamasıyla bugün dünya çapında büyük başarılara imza atan Eroğlu Holding’in temelleri atılmış oldu. “Colin’s” ve “Loft‘’ markalarıyla 38 ülkede 700 ü aşkın mağaza sayısına ulaşan ve tekstilde bugün, tarladaki pamuktan, mağazadaki kendi marka üretimine kadar tüm üretim zincirini bünyesinde gerçekleştiren Eroğlu, hazır giyim üretiminde yıllık 25 milyon adet konfeksiyon üretiminin yanı sıra Mısır’da kurduğu denim kumaş fabrikası ile yıllık 30 milyon metre kumaş üretimini kendi markaları ile birlikte dünyanın önde gelen markaları için de yapmaktadır.

Tekstil sektörünün dışında 1997 yılında grubun kendi inşaatlarını yapmak amaçlı kurduğu Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme Firması; başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde 17 projeyi tamamlayarak lüks ofis, konut projeleri, ticaret ve yaşam alanları ile toplamda 2.5 milyon metrekarelik üretimle Türkiye’de bu sektörde önde gelen firmalardan biri haline geldi. Bunların yanı sıra ilaç ve kozmetik sektörü üzerine faaliyet gösteren grubun markası Colin’s, Turquality Projesi kapsamında devletimizin desteğini kazanarak, Türkiye’nin global arenada temsilci markası ilan edildi. Eroğlu Holding tarafından, yurt içi ve yurt dışında toplam kendi bünyesinde 16.000 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır.

Evli ve biri kız olmak üzere üç çocuk babası olan Nurettin Eroğlu, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında aktif rol almakta; Eroğlu Holding bünyesinde oluşturduğu özel bir çalışma grubu ile aile, çalışan ve sektör çevresine katkı sağlayan çeşitli yardım faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Ayrıca ülkemizin çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer almaktadır.

_

Dr. Erman ILICAK

Üye

Ekim 1967 Malatya doğumlu olan Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Holding’in kurucusu ve başkanıdır. 1985 yılında Özel TED Ankara Koleji’nden, 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. 2002 yılında Minnesota Üniversitesi ile birlikte Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. 2011 yılında Paris’teki Uluslararası İşletme Okulu’ndan İşletme Yönetimi doktora derecesi aldı. 1990 – 1993 yılları arasında ENKA İnşaat firmasında planlama mühendisi olarak çalışan Ilıcak, 1994 yılında Rönesans Holding’i kurdu.

Rönesans Holding, inşaat ve yatırım konusunda uzmanlaşmış bir şirketler grubudur. 75.000’i aşkın çalışanıyla Rönesans Holding, 28 ülkede faaliyet göstermektedir. Dünyanın en iyi müteahhitlerini değerlendiren ENR listesinde, Rönesans Holding 2018 yılında dünyada 36. ve Avrupa’da 9. sırada yer almaktadır. Rönesans Grubu, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, üretim tesisleri, kimyasal üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makine üretim fabrikaları, kamu binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santralleri ile alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma kullanımlı yapılar inşa etmektedir.

_

Ömer Faruk KALYONCU

Üye

İş hayatına sanayi sektöründe faaliyet gösteren Kalyon Plastik bünyesinde başlayan Ömer Faruk Kalyoncu, şirketin İran ve Ankara’da bulunan fabrikalarında çeşitli pozisyonlarda görev aldı. İran’da bulunduğu 2 yıllık çalışma döneminde DEİK Türk-İran İş Konseyi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Daha sonra sırasıyla Kalyon İnşaat Ankara Bölge Müdürlüğü, Kalyon İnşaat Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği,  Kalyon Grup CEO’luğu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Grubun inşaat, enerji ve gaz sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinde değişim projelerine liderlik etti, büyüme stratejilerine hız verdi. Söz konusu şirketler bazındaki faaliyetlerin takibi yanında,  grubun yeni yatırım ve büyüme planları çerçevesinde de çalışmalar gerçekleştirdi.  2013 yılı içinde Kalyon Grup şirketlerindeki tüm   hisselerini devrederek, ortaklık yapısından ayrıldı ve aynı yıl içinde kurmuş olduğu Zirve Holding bünyesinde çalışmalara başladı. Halen; inşaat, enerji ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren Zirve Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. American Intercontinental Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunu olan Kalyoncu; MÜSİAD, Müteahhitler Birliği ve Trabzonspor Kulübü üyeliği yanı sıra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kurucu Üyelerindendir.  Evli ve üç çocuk babası olan Ömer Faruk Kalyoncu iyi derecede İngilizce bilmektedir.

_

Abdulkadir KART

Üye

1964 yılında Rize’de doğan Abdulkadir Kart,  ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nden 1990 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1994 – 1996 yılları arasında Rize Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Abdulkadir Kart, 1997 yılında kendi şirketini kurarak iş hayatına girdi. 2002 yılında Rize’den AK Parti milletvekili seçilerek 2007 yılına kadar bu görevi yürüttü.

Halen kendi kurmuş olduğu şirketinde inşaat, enerji ve otomotiv sektörlerinde iş hayatına devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

_

Yasin KARTOĞLU

Üye

1977 yılında İstanbul Küçükçekmece’de doğan Yasin Kartoğlu, aslen Malatyalıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de tamamlayan Kartoğlu, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Yasin Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İki dönem belediye başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Yasin Kartoğlu, kurucu Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, 4 Ekim 2017 tarihinde yapılan oturumda Belediye Meclisi tarafından Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı’nın Başakşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yasin Kartoğlu, 215 bin 622 geçerli oyun 118 bin 49’unu alarak yüzde 54,75 oy oranıyla Belediye Başkanı olarak seçildi. İstanbul’da bir önceki mahalli idareler seçimlerine göre oy oranını en çok artıran belediye başkanlarından biri olan Yasin Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

_

H. Hümeyra ŞAHİN

Üye

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitiren H. Hümeyra Şahin, Marmara Üniversitesi’nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda master yaptı. 2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla İngiltere’de bulundu. İtalya’da Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi.

Ulusal ve uluslararası projelerde içerik danışmanlığı yapan Şahin’in, birçok edebiyat dergisinde deneme ve öyküleri yayınlandı. Çeşitli yayın kuruluşlarında editörlük yaptı. Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı, Meridyen Derneği’nin başkanlığını yaptı. Halen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi olan Şahin, 2014 yılından bu yana kültür-sanat ve sosyal projeler alanında Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Osmanlı Diplomasi Tarihi alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir.

 

_

Kazım TÜRKER

Üye

1954 yılında Ankara’da doğan Kazım Türker, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına tekstil sektöründe bir işletme kurarak başlayan Kazım Türker, sonrasında bu sektördeki yatırımlarına ek olarak 1993 yılında Türkerler İnşaat A.Ş.’yi kurdu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekte olduğu Türkerler Holding 2000’li yıllarda enerji ve çimento sektörlerine büyük yatırımlar yaptı. Bu faaliyetlerine Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile yapılan sağlık kampüslerini ve İstanbul, Ankara, İzmir’deki büyük gayrimenkul projelerini de ekleyen Türkerler Holding, çatısı altında bugün 100’ün üzerinde şirket ile; inşaat, gayrimenkul, tekstil, enerji üretimi, doğal gaz ve elektrik dağıtımı sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Kazım Türker, Forbes Türkiye’nin hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde ve aynı zamanda başkent gelir vergisi rekortmenler listesinde yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğinde, 2017 yılında toplam 11 bin 241 yeni istihdam “İstihdam Özel Ödülü” ile ödüllendirilen ile Türkerler Holding, Türkiye’nin yerel sanayi ve istihdamın gelişimine büyük katkı sağladı.

Her zaman sanatın ve sporun en büyük destekçisi olan Türkerler Holding, Kazım Türker’in açılışını yaptığı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yer alan “Kazım Türker Sanat Galerisi” ile, sanat hayatına hizmet etme projesini gerçekleştirdi. Aynı zamanda İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü futbol takımına sponsor olarak destek vermektedir. Kazım Türker, sosyal sorumluluk projelerini kurucusu olduğu Türkerler Eğitim, Sağlık, Spor ve Sanat Vakfı bünyesinde sürdürmeye devam etmektedir.

_

Av. Mevlüt UYSAL

Üye

1966 yılında Antalya-Alanya’da doğan Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede hizmet tecrübesi kazandı. Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu. 1997’den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir’de 1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde Başakşehir Belediyesi kurucu Belediye Başkanı olarak görev alan Mevlüt Uysal, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Çözüm odaklı ve pratik çalışma anlayışı kendisini 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşıdı. 1,5 yıllık İBB başkanlığı döneminde, süregelen projeleri aksatmadan yönetirken diğer taraftan İstanbul için yeni projeler geliştirdi ve hayata geçirdi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur