Neden İHÜ?

 • Sosyal Bilimlere Odaklılık

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tamamen sosyal bilimler odaklıdır.

 • Güçlü Akademik Kadro

İbn Haldun Üniversitesi’nin, insan ve toplum bilimlerinin bütün alanlarında yetkin, uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip bir akademik kadrosu vardır.

 • Disiplinlerarası Temeller

İHÜ’de bütün lisans öğrencileri aynı temel çekirdek müfredatı izlemekte ve doğa bilimleri, karşılaştırmalı metodolojiler, dünya ve Türkiye tarihi, dünya ve Türkiye sanat ve edebiyatı konularında bir dizi zorunlu ders almaktadır.

 • Mukayeseli Eğitim

Sadece Batı kaynaklı sosyal kavram ve teorileri öğretmeyen, diğer medeniyetlerin yaklaşımlarını ve birikimlerini de eşit düzeyde saygınlıkla (müzelik fikirler olarak değil) öğreten bir eğitim anlayışı, Üniversitemizin öğrencilerini fikrî bağımsızlık idealine göre yetiştirecek yeni bir sosyal bilim eğitiminin temel değerleri arasındadır. Mukayeseli eğitim metodu, başta ait olduğumuz medeniyet dairesinin birikimi olmak üzere, dünya medeniyetlerinin ilmî, kültürel, sanatsal birikiminin kendi kaynaklarından hareketle tanınıp eleştirel yaklaşım süzgecinden geçirilerek farkındalık geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

 • “Araştırma Üniversitesi” Kimliği

Araştırma yöntem ve teknikleri, lisans düzeyinde dahi İHÜ’nün eğitim ve yetiştirme süreçlerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerini, sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri konusunda beceri kazandırarak mezun etmeyi, sahip olduğu enstitüler ve araştırma merkezleri aracılığıyla da sosyal bilimler literatürüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Uluslararası Üst Düzey Bir Sosyal Ağ

İHÜ, % 31 seçkin uluslararası öğrenci oranı ile tam bir dünya üniversitesidir.

 • Çok Dilli Eğitim

Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde İngilizce, Türkçe ve Arapça dillerine (ya da dâhil oldukları program tarafından öngörülen başka bir dile) belirli bir seviyede hâkim olmaları gereken öğrencilerimize, bu 3 dile ek olarak, dünya medeniyetlerinin birikimlerine kapı aralayacak Japonca, Çince, Farsça ve Malayca gibi Doğu dilleri ile Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi Batı dillerini de isteğe bağlı olarak öğrenme imkânı sunuluyor.

 • Birebir Dil Eğitimi

İHÜ’nün gerek hazırlık sınıfındaki dersler gerekse bütün diğer dil dersleri 10-15 kişilik sınıflarda, özel ve yoğun bir öğrenme ortamında yapılmaktadır.

 • Öğrendiğiniz Dili Konuşabileceğiniz Bir Kampüs Ortamı

Yoğun uluslararası öğrenci ortamı sayesinde öğrencilerimizin kendilerini öğrendikleri dili konuşabilecekleri bir kampüs ortamında bulmaları, İbn Haldun Üniversitesi’nin benzersiz özelliklerinden birini teşkil ediyor.

 • Seçkin Öğrenciler

İHÜ her yıl üniversite seçme ve yerleştirme sistemi aracılığıyla Türkiye içinden sınırlı sayıda öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca tüm lisans ve lisansüstü programlarına yoğun bir uluslararası öğrenci ilgisi mevcut olup, 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle öğrenci mevcudunun %31’ini, 80 ülkeden ülkemize gelerek sosyal bilimler eğitimi alan uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Üniversitede mevcut seçkin uluslararası öğrenci ortamı sayesinde öğrencilerimiz, mezun olduklarında güçlü, çok yönlü ve sürdürülebilir bir küresel iletişim ağına dahil olacaklardır.

 • 7/24 Açık Kütüphane

Üniversite kütüphanemiz hiç kapanmamakta; 7 gün 24 saat, her türlü bilgi ihtiyacına cevap verip kaynaklara açık erişim sağlamak için kesintisiz faaliyet göstermektedir.

 • Yurtdışında Eğitim İmkanı

İHÜ olarak, yurtdışında çeşitli ülkelerdeki paydaşlarımız aracılığıyla, öğrencilerimize eğitimlerinin bir bölümünü uluslararası ortamlarda sürdürme olanağı sunmaktayız.

 • Staj ve Kariyer Fırsatları

Öğrencilerimiz İHÜ’deki daha ilk günlerinden itibaren kariyer danışmanlığı sistemimize dahil olmakta; düzenlenen çeşitli etkinliklerle her alanda öncü firmalar ve benzer kurumlarla temasa geçip iletişim kurmaktadırlar.

 • Lisansüstü Ağırlıklı Üniversite

İHÜ, sosyal bilimlerde “araştırma üniversitesi” kimliğiyle daha çok Lisansüstü ağırlıklı, bu sebeple Yüksek Lisans ve Doktora programlarına özel önem veren bir üniversitedir. 2020-2021 Akademik Yılı itibariyle mevcut öğrencilerimizin % 54’ü Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisidir.

 • Kapsamlı Burs ve Asistanlık Fırsatı

İHÜ’de kapsamlı burs imkanları mevcut olup, Lisansüstü öğrencilerimize araştırma veya öğretim asistanlığı fırsatı da sunulmaktadır.

 • Küresel Rekabete Hazırlık

İHÜ’de Lisans ve Lisansüstü öğrencileri, belirledikleri alanda, küresel bir rekabet için gereken donanıma sahip bir şekilde mezun olacaklardır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur