Öğretim Elemanı Alım İlanı


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize aşağıda belirtilen fakülteye 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların 09/08/2019 – 23/08/2019 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve Sınav Yeri: Ulubatlı Hasan Cd. No:2 34494 Başakşehir / İstanbul

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                              : 09.08.2019

Son Başvuru Tarihi                             : 23.08.2019

Ön Değerlendirme Tarihi                    : 26.08.2019

Giriş Sınav Tarihi                               : 27.08.2019

Sonuç Açıklama Tarihi                       : 28.08.2019

Sıra Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı Unvan Kadro Sayısı Açıklama
 

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk/ Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı  

Araştırma Görevlisi*

 

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde www.ihu.edu.tr yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

 1. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (www.ihu.edu.tr/files/ik-basvuru-dilekcesi.docx)
 2. YÖK Formatlı Özgeçmiş
 3. 2 Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
 4. Nüfus Cüzdan fotokopisi
 5. Lisans Diploması (Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti)
 6. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
 7. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti)
 8. ALES Belgesi (en az 70 puan almış olmak)*(ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı)
 9. ÖSYM yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)* veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavı belgesi (en az 70 puan almış olmak)*

10.Lisansüstü öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi,

 1. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge,
 2. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-devlet üzerinden alınan belge)

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur