Öğretim Üyesi Alım İlanı


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı/Bilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Sayısı Açıklama
Yönetim Bilimleri İşletme İşletme Doç. 1 Doktorasını finans alanında yapmış olmak,

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını siyaset bilimi ve uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak,

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

– Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

– Özgeçmiş (YÖK Formatında)

– Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

– Fotoğraf (2 Adet)

– Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans)

– Prof. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

– Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya

– KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

– * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak

– Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen, kampüs adresimiz “Ulubatlı Hasan Cd. No:2 34494 Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyuru Başlama Tarihi   : 08.08.2019

Son Başvuru Tarihi          : 22.08.2019

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur