Prof. Aydın Topaloğlu’nun Katılımıyla ‘İnancın Doğası ve Ateizm’ Semineri Gerçekleştirildi


İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, Üniversitemizde “İnancın Doğası ve Ateizm Üzerine” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Felsefe Bölümü’nün düzenlediği söyleşi serisi kapsamında 5 Mart Perşembe günü Başakşehir Yerleşkemizde gerçekleştirilen etkinlik, Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Burhan Köroğlu’nun konuyu ve konuşmacıyı tanıtıcı kısa sunumuyla başladı.

Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, söyleşisine inanma-inanmama probleminin tarihin her dönemin var olduğunu, bunun doğaya bakışımızla, değerlendirişimizle ilişkili olduğunu, bakış açısı farklılığının bu problemi beslediğini söyleyerek başladı. Örneğin bir tabloya bakan bir kısım insanın sadece görüneni gördüğünü, bir kısmının ise görünenin ötesindeki görünmeyeni de görüp idrak ettiğini belirtti. Ya da ölüme bazıları gerçekliğin sonu olarak bakarken bazılarının ölüm ötesinde bir hayatın varlığına inandığını ifade etti. Doğayı yeterli, mutlak, tek gerçeklik olarak gören anlayışla, gerçekliğin görece olduğunu söyleyen anlayış, tutum ve perspektif arasındaki tartışma ve savaşın insanlık tarihi kadar eski olup, felsefe tarihinin de bu tartışmalardan oluştuğunu ifade etti.

“Doğanın Bizzat Kendisi Bizi Fizikötesine Taşıyor”

Bu noktada Freudyen ve Marksist görüşler ile Feuerbach’ın antropolojik bakışına temas eden Prof. Topaloğlu, bu üç perspektifin dine, inanca, güce ve doğaya dair açıklamalarını kısaca dinleyicilerle paylaştı. Son dönemlerde dinin efsanelerle, mitoslarla ilişkilendirilmesinin ve kimi dinî argümanların efsane ve mitoslardaki unsurlarla benzeştirilmesinin artmasına dikkat çeken Prof. Topaloğlu, ülkemizde de özellikle gençler arasında bu tutumun yaygınlık kazandığına değinerek, “din adına” konuştuğunu iddia edenlere duyulan tepkilerin Batı’da olduğu gibi Doğu’da da deizm ve ateizme yönelişin sebeplerinden biri olduğunu kaydetti.

İnanan insanın, her eyleminde bir hayret ve hayranlık eşliğinde görünenin ötesine geçme potansiyeli taşıdığını, buna inancın doğası dediğimizi belirten Prof. Topaloğlu, esasında doğanın bizzat kendisinin bizi fizikötesine taşıdığını belirtti.

Program, soru-cevap faslıyla sona erdi.

Aydın TopaloğluFelsefe Bölümü

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur