Prof. Dr. Asad Zaman ‘İktisat Eğitiminde Bir Devrim Başlatmak’ Konulu Konferansta Konuştu


İktisat Bölümü Seminerleri’nin yeni dönemdeki ilk konuğu Pakistanlı ünlü iktisatçı Prof. Dr. Asad Zaman oldu. Halen Pakistan Kalkınma Ekonomisi Enstitüsü Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Zaman’ın “İktisat Eğitiminde Bir Devrim Başlatmak” konulu konferansı, 8 Şubat 2019 Cuma günü Mukaddime Salonu’nda gerçekleştirildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) Matematik alanında lisans eğitiminin ardından Stanford Üniversitesi’nde Ekonomi doktorası yapan Prof. Dr. Asad Zaman; Pensilvanya, California Teknoloji Enstitüsü (CALTECH), Columbia, Karaçi, John Hopkins, Bilkent ve Lahor üniversitelerindeki akademik görevlerinin yanı sıra İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi Enstitüsü’nde de (IIIE) görev aldı. Ekonometri, mikroekonomi, istatistik, İslami iktisat gibi alanlarda birçok akademik çalışması bulunan Zaman’ın, yoğun olarak ilgilendiği konular arasında İslami iktisat ve finans konuları yer alıyor.

“Mevcut Küresel Ekonomik Sistemde Servet Zenginler Arasında El Değiştiriyor”

“İktisat Eğitiminde Bir Devrim Başlatmak” konulu seminerinde Prof. Dr. Asad Zaman, geleneksel iktisat teorilerinin bu alanı matematikselleştirdiğini ve reel hayatı göz ardı ettiğini belirterek, modern finans kurumları, enstrümanları ve felsefesinin birçok konuda İslami hayat düzeni ile çeliştiğini ifade etti. Her toplumun, kurumlarını ve uygulamalarını haklı çıkarmak için tasarlanmış düşünce yapılarıyla birlikte geliştiğini, geleneksel toplumla savaşın ardından ortaya çıkan pazara dayalı toplum yapısı ve kapitalist ekonominin de, standart propaganda teknikleriyle kendisini haklı çıkardığı ifade eden Prof. Dr. Asad Zaman, servetin zenginden alınıp yine zengine transferini sağlamak üzere kurulan mevcut küresel ekonomik sistemin yarattığı büyük adaletsizliği gidermek için radikal reformlar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Günümüz iktisat müfredatının adeta zehirli bir müfredat olup düşünmemizi engellediğini ve her şeyi hiçbir farklılık gözetmeksizin insanlara hazır olarak sunduğunu belirten Prof. Zaman, Avrupa-merkezci metodların dini düşünceyi reddettiğini, tamamen materyalist çizgilerin hâkim olduğu bu iktisat müfredatının, insanın asla ihmal edilmemesi gereken boyutlarını ihmal ettiğini söyledi.

Ekonomik alandaki İslami yasaların açıkça servet dolaşımını, yoksulluğun azaltılmasını ve eşit gelir dağılımını sağlamak için tasarlandığını vurgulayan Prof. Dr. Asad Zaman, İslami iktisat tam anlamıyla yerleştirildiği takdirde bunun, üretici ve emekçilere çok daha büyük bir pay sağlayacağını ve gelir dengesizliklerini törpüleyeceğini ifade etti.

“İktisat Eğitimini Kendi Bakış Açımızla Yeniden Şekillendirmenin Zamanı Geldi”

İktisat eğitiminin bu bakış açısıyla yeniden ele alınması gerektiğini belirten Prof. Zaman; sağlam bir iktisat eğitimi için iktisat tarihinin derinlemesine bilinmesinin ehemmiyetini, özellikle İslam iktisadında geçmiş birikimin dikkatlice taranması gerektiğini, bu birikimde bugünün ve geleceğin insanının ve toplumunun her anlamda faydasına olabilecek uygulamalar olduğunu, İslam’ın materyalizmin aksine eğitime insanın ruhsal süreçlerini de dahil ettiğini, bugünün ekonomik modelleri sadece mutluluğu maksimize etmeye odaklanırken İslami eğitim modelinin insanı ve hayatı her yönüyle kuşatan bir müfredata sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sunumuna modern iktisat düşünürlerinden ve güncel ekonomik gelişmelerden örneklerle devam eden Prof. Dr. Asad Zaman, günümüzde Batı-merkezci bakış açısıyla şekillenen sosyal bilimler öğretiminin aksayan yanlarını işaret ederek, kendimize dönmemizin, sorunlarımızı kendi bakış açımızla çözmemizin önemini vurgulayıp sözlerine son verdi.

Programda Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk de konuğumuza hediye takdim etti.

 

Asad Zamanİktisat Bölümü

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur