Prof. Dr. Recep Şentürk, Seçkin ve Başarılı Bir Akademisyen Olmanın 9 Şartını Sıraladı


Akademik Kariyer Günleri Webinar Serisi’nin son etkinliğinde, 13 Haziran Cumartesi günü Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk “Günümüzde Seçkin Bir Akademisyen Nasıl Yetişir” konulu bir webinar gerçekleştirdi. Program kurumsal Youtube hesabımızdan da canlı yayınlandı.

Dünya Akademi Çevreleri Artık “Müfredatı Sömürgecilikten Kurtarmayı, Özgürleştirmeyi” Konuşuyor

Webinarda Prof. Şentürk, “seçkin bir akademisyen kimdir, hangi özelliklere sahiptir” konuları hakkında fikirlerini serdetmeden önce, günümüzde tüm dünyada akademi çevrelerinde “Müfredatı sömürgecilikten kurtarma, özgürleştirme” hareketi olduğunu söyleyerek, “Ancak bu hareketi yürütenler alternatif sunmuyorlar, sadece kritik ediyorlar. Fakat İbn Haldun Üniversitesi olarak biz bunu çok önceden ilan etmiştik, mottomuz fikrî bağımsızlık… İnşallah bu sürecin sonunda Avrupamerkezci bilim anlayışı ortadan kalkacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“İlim Talibi Olmanın Ön Şartı, İyi Bir Hocanın/Hocaların Rahle-i Tedrisinden Geçmektir”

Söyleşinin başında geleneğimizde başarılı bir talebin özelliklerini sıralayan Prof. Şentürk, şunları aktardı: “İmam Şâfiî’ye atfedilen bir şiir var.  O şiirde İmam Şâfiî başarılı bir öğrencinin; zeki, hırslı (meraklı), çalışkan, maddi ihtiyaçları karşılanmış ve mutlaka çok hocasının olması lazım geldiğini; bunlara ek olarak kişinin kendini uzun bir zaman ilme vermesi gerektiğini belirtiyor. İmam Cüveynî buna ilim için yolculuğu yani rıhleyi de ekliyor. Bunlar geleneğimizde iyi bir talebenin hangi özelliklere, imkanlara sahip olması lazım geldiğini anlatan iki veciz söz…”

Her başarılı düşünürün, âlimin, kendinden önceki bir düşünürün/âlimin talebesi olduğunu hatırlatan Rektörümüz, Batılı düşünürlerin de bunu aynen bu şekilde ifade ettiklerini, bir talebenin kendi kendine, adeta hüdayinabit bir şekilde başarılı olamayacağını sözlerine ekledi. Dolayısıyla ilim talibi olmanın ön şartının, iyi bir hocanın/hocaların rahle-i tedrisinden geçmek olduğunu ifade etti.

Ardından seçkin/başarılı bir akademisyen olmanın 9 şartı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Recep Şentürk, dünyanın değişik coğrafyalarında ve seçkin üniversitelerinde bulunduğunu belirtip, oralardaki gözlemlerinden de hareketle bu 9 şartı özetle şu şekilde sıraladı:

“Başarılı Bir Akademisyen İlmi Bir Para Kazanma Meşgalesi ve Kariyer Olarak Değil, Bir Meslek Olarak Görür ve İcra Eder”

  1. Bilginin tüm kaynaklarına açık olmak… Ki bu indirgemeci bilimsel metotlardan uzak durmak anlamına da geliyor. Dolayısıyla başarılı bir akademisyenin, bütüncül bir epistemolojik yaklaşıma sahip olması gerekir.
  2. İnsanlığa katkıyı öncelemek… Başarılı bir akademisyen şahsi menfaatini öncelemez; ilmi bir para kazanma meşgalesi, iş, kariyer olarak görmez, bir meslek olarak icra eder. Meslek, insanın kendini adadığı üstün değerler için harcadığı çabadır.
  3. Özgün bilgi ve yaklaşımlar üretmeye çalışmak… Başarılı akademisyenler asla takiltiçi olmazlar; tercümecilik ve acentacılık yapmazlar.
  4. Fikrî bağımsızlık idealine sahip olmak… Yani başarılı akademisyenler kültür emperyalizmine, Batı taklitçiliğine karşı durmalı, taklit değil tahkik ehli olmalıdır. Nefsani arzularının peşinden koşan bir insan başarılı bir akademisyen olamaz. Bunlar avamın hedefleridir; başarılı akademisyenler ise hakikatin peşindedir.

“Mukayeseli Yaklaşım, Metodolojik Şüphecilik Gerektirir”

  1. Mukayeseli yaklaşımı benimsemek… Bu, metodolojik şüphecilik gerektirir. Yeni fikirler, mevcut fikirlerin çatışmasından ortaya çıkar. Mukayeseli yaklaşım zaten İslam düşüncesinin ve eğitim sisteminin en temel özelliklerinden biridir.
  2. Gelenekli yenilikçilik yaklaşımını benimsemek… Başarılı akademisyenler geleneği reddetmeden bir yenilik yaklaşımını benimserler. Köksüz ve modernist olmadıkları gibi, tutucu da değildirler. Bir anlamda “devlerin omuzlarından ufka bakarlar.”

“Ya Küresel Olarak Başarılı Olacaksın ya da Başarısız Bir İnsan Olarak Kalacaksın”

  1. Açık medeniyet vizyonuna sahip olmak… Başarılı akademisyenler, kendilerini küresel bir aktör olarak konumlandırırlar. Deyim yerindeyse sadece mahalli liglerde oynamaya çalışan insanlar, seçkin ve başarılı bir akademisyen değildirler. Bugün rekabet dünya çapında gerçekleşmektedir. Ya küresel olarak başarılı olacaksınız ya da başarısız bir insan olarak kalacaksınız. Bu, aynı zamanda bizim medeniyet vizyonumuzdur.
  2. Çok dilli olmak… Sadece tek bir dil bilerek/konuşarak başarılı bir akademisyen olmak mümkün değildir. Mahalli bir oyuncu değil de bir olimpiyat oyuncusu olmanın yolu çok dilli olmaktan geçer. Özellikle bir sosyal bilimcinin İngilizce, Arapça ve Türkçeyi çok iyi bilmesi gerekir.
  3. Fütüvvet ahlakına sahip olmak… Başarılı ve seçkin bir akademisyen, laik, bireysel, liberal etik yerine digergam, altruist bir ahlaka sahip olmalıdır. Buna biz geleneksel olarak Türkçede fütüvvet ahlakı diyoruz. Bu bize Peygamberimizden (sav) ve âlimlerimizden mirastır. Bencil bir insan, başarılı ve seçkin değildir.

“İbn Haldun Üniversitesi’nde Bizler Bu 9 Özelliğe Sahip Sosyal Bilimciler Yetiştiriyoruz”

“Üniversite mezunu olmak bugün ayırt edici bir özellik değildir. Herkesin kendini ayırt edici vasıflarla donatması lazım. Tüm gençlere bu 9 özelliği kazanmak üzere kendilerini hazırlayıp yetiştirmelerini tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini bağlayan Prof. Dr. Recep Şentürk, “İbn Haldun Üniversitesi’nde bizler bu 9 özelliğe sahip sosyal bilimciler yetiştiriyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Zoom platformu ve eş zamanlı olarak Youtube canlı yayınında yoğun bir ilgiyle takip edilen program, soru-cevap faslıyla sona erdi.

Akademik Kariyer Webinar Serisi’nde gerçekleşen diğer webinarlar hakkında bilgi için: https://www.ihu.edu.tr/akademik-kariyer-webinar-serisi-yogun-ilgi-gordu/

 

Akademik Kariyer Webinar SerisiRecep Şentürk

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur