Sayılarla İHÜ

3.3Lisans Öğrencisi / Akademisyen Oranı
161Akademik Kadro
526Lisans Öğrencisi
737Lisansüstü Öğrencisi
43Lisans Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
64Lisansüstü Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
78Tam Burslu Öğrencilerin Yüzde Oranı (Lisans ve Lisansüstü)
12Lisans Programı
18Yüksek Lisans Programı
8Doktora Programı
385Uluslararası Öğrenci
58Lisansüstü Öğrencilerin Tüm Öğrencilere Yüzde Oranı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur