Sayılarla İHÜ

3.3Lisans Öğrencisi / Akademisyen Oranı
161Akademik Kadro
669Lisans Öğrencisi
778Lisansüstü Öğrencisi
43Lisans Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
64Lisansüstü Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
83Tam Burslu Öğrencilerin Yüzde Oranı (Lisans ve Lisansüstü)
12Lisans Programı
18Yüksek Lisans Programı
8Doktora Programı
416Uluslararası Öğrenci
54Lisansüstü Öğrencilerin Tüm Öğrencilere Yüzde Oranı
67İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Toplam Kapalı Alan (bin metrekare)
138İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Toplam Açık Alan (bin metrekare)
65İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Toplam Yeşil Alan (bin metrekare)
45Öğrenci Başına Yeşil Alan (metrekare)
59Kütüphane Toplam Kitap Sayısı (bin)
66Kütüphane E-Dergi Sayısı (bin)
90Kütüphane Veri Tabanı Abonelik Sayısı
2220Kütüphane Toplam Kapalı Alan

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur