Sayılarla İHÜ

3.8Lisans Öğrencisi / Akademisyen Oranı
148Akademik Kadro
529Lisans Öğrencisi
727Lisansüstü Öğrencisi
43Lisans Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
62Lisansüstü Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
12Araştırma Merkezi
12Lisans Programı
18Yüksek Lisans Programı
7Doktora Programı
388Uluslararası Öğrenci
58Lisansüstü Öğrencilerin Tüm Öğrencilere Yüzde Oranı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur