Sayılarla İHÜ

2.72Lisans Öğrencisi / Akademisyen Oranı
148Akademik Kadro
403Lisans Öğrencisi
576Lisansüstü Öğrencisi
43Lisans Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
55Lisansüstü Öğrencilerinin Ülke Dağılımı
12Araştırma Merkezi
12Lisans Programı
17Yüksek Lisans Programı
7Doktora Programı
297Uluslararası Öğrenci

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur