Sosyoloji Bölümümüz Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza projesini başlattı

Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları projesi İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde başlamıştır. Ön hazırlıklar tamamlanmış olup 11 araştırmacılarımız halen ülkemizin farklı illerinde sahaya inip görüşmelere başlamışlardır. Projenin bir yıl içerisinde bitirilmesi ve sonuçlarının kitap, belgesel, film, web sayfası ve sergi yoluyla kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri öncülüğünde başlatılan ‘Türkiye’de Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza 1923-1950’ adlı proje Cumhuriyet’in erken dönemlerinde tek parti iktidarı döneminde din, devlet, fert ve toplum ilişkilerini o dönemin tanıklarının yaşam öyküleri üzerinden araştırma ve analiz etmeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin farklı illerinde yürütülen proje, modern Türkiye tarihini yerel sıradan insanların hayat hikayeleri ve şahitlikleri üzerinden yeniden yazmayı amaç edinmektedir.

Prof. Dr. Recep Şentürk’ün yürüttüğü projede Doç. Dr. Ramazan Aras, Yard. Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci, Yard. Doç. Dr. Önder Küçükural ve Yard. Doç.Dr. Ekrem Çelikiz araştırmacı olarak yer almaktadırlar. Projenin tarih danışmanlığını Prof. Dr. Halil Berktay, hazırlanacak belgeselin danışmanlığını da Doç. Dr. Burhan Köroğlu yürütmektedir.

Projede araştırmacı olarak çalışan ve yüksek lisans-doktora öğrencilerinden oluşan ekipte İhsan Altıntaş, Elif Naime Arslanoğlu, Musa Kökçen, Hale Nur Çebi, Elif Haliloğlu, Halil Uyanık, Amina Smits, ve Osman Doğan yer almaktadır. Temmuz 2017 tarihinde başlayan projenin Temmuz 2018 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Sosyoloji BölümüSözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza Araştırmaları Projesi

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur