Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur