Temel İslam Bilimleri artık Süleymaniye’de…


İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsünde  gerçekleştirilen Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans programı, gelecek dönemden itibaren Süleymaniye Külliyesi’nde yapılacak. 

Sosyal bilimlere münhasır uluslararası bir araştırma üniversite bünyesinde yer alan İslami İlimler kendi alanında küresel çapta nitelikli bir eğitim ve öğretim şartlarını oluşturacak şekilde kurgulanmış durumda.

Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf bilim dallarını kapsayan bu program ortak ve seçmeli derslerden oluşan bir müfredatı esas alıyor. Ortak dersler birlikte, alan dersleri ise ayrı okunuyor. İsteyen öğrenciye ücretsiz İngilizce hazırlık sınıfı okuma imkânı da veriliyor.

Programı başarıyla tamamlayan genç bilim insanları, dil engelini aşmış ve alanlarındaki ilmî birikimi takip edip katkı sağlayabilecek becerileri kazanmış olacaklarından, ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerde ve araştırma kurumlarında aranan eleman haline geleceklerdir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur