Tüm Üniversiteler Arasında 4 Alanda İlk Sıralardayız


İbn Haldun Üniversitesi, ülkemizdeki bütün üniversiteler içinde;

√ Öğrencisi İçin En Fazla E-Yayına Sahip Olan 1. Üniversite,

√ Öğrencisine En Fazla Cari Harcama Yapan 2. Üniversite,

√ Öğrencisine En Fazla Eğitim Bursu Veren 3. Üniversite,

oldu.

YÖK 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/02-universite-izleme-ve-degerlendirme-kriteri-2021/index.html

Üniversitemiz Geçtiğimiz Yıllardaki Başarısını Sürdürdü

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), “2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”nu açıkladı.

Söz konusu raporda, YÖK Başkanlığı tarafından ülkemizdeki tüm üniversitelerin çalışmalarının izlenebilmesi, objektif ölçütlere göre değerlendirme yapılabilmesi ve üniversitelerin temel misyonları doğrultusunda farklılıklarını ortaya koymalarına imkân sağlanabilmesi amacıyla yürütülen Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri çalışması kapsamında; “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, “Bütçe ve Finansman” ve “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” olmak üzere beş temel alandan oluşan kriterler belirlenerek, bu temel alanlar altında 45 göstergeye yer veriliyor. Raporda 189 üniversiteye ait veriler ve bu verilerle oluşturulan sıralamalar yer alıyor.

Rapora göre Üniversitemiz;

“Öğrenci başına düşen e-yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında tüm üniversiteler arasında birinci;

“Öğrenci başına yapılan cari harcama miktarının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında tüm üniversiteler arasında ikinci;

“Üniversitenin sağladığı burslardan faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında tüm üniversiteler arasında üçüncü olurken;

“Programlara yerleşme oranı”nda %100 doluluk oranına sahip ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Üniversitemiz geçtiğimiz sene de bu sıralamalarda ilk sıralarda yer almıştı. Bu seneki Rapor, Üniversitemizin söz konusu alanlarda başarısını sürdürdüğünü ortaya koydu. (Geçtiğimiz seneki verilere göz atmak için tıklayınız.)

 

 

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur