“Türkiye büyümede G20’nin zirvesinde”


Türkiye ekonomisi, 2017 yılında yakaladığı yüzde 7,4’lük büyüme oranıyla G20, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine fark attı. AB ortalamasının yaklaşık 3 katı büyüyen Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden Çin ve Hindistan’ı geride bırakarak G20’de zirvede yer aldı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye ekonomisinin 2017 yılına ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.  Prof. Dr. Erdal, söz konusu büyüme performansına en büyük desteğin, dış ticaret ve yatırımlardan geldiğini belirtti.

Prof. Erdal, “2017 boyunca ihracatımız, tüm çeyrekler, milli gelir artış hızından çok daha hızlı büyüdü, ilk çeyrekte yüzde 10.1, ikinci çeyrekte 11.1, üçüncü çeyrekte 17.9 ve son çeyrekte ise 9.3 artış gösterdi. Son çeyrek dışında tüm dönemlerde, İhracatın ithalattan daha fazla artmış olması, cari açık üzerinde olumlu etki yaratacak.”

Prof. Erdal, makine alımlarının üretim kapasitesini 2018’de daha da olumlu etkileyeceğini belirterek, “Yatırımları temsil eden gayrisafi sabit sermaye oluşumu, 2017’de yüzde 7.3 arttı. Bu artışta en büyük etkenin, yıllık yüzde 12 artışla inşaat sektörü olduğu görüldü. İlk iki çeyrekte azalmasına rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 15.7, son çeyrekte ise yüzde 8.3 oranında büyüyen makine ve teçhizat alımlarının, 2018 üretim kapasitesini olumlu etkilemesi bekleniyor.” şeklinde konuştu.

Prof. Erdal yatırımlardaki bu yüksek oranlı artışın, girişimcilerin ve yatırımcıların ülke ekonomisine güvenini gösterdiğine dikkat çekerek, “Elbette başta KGF olmak üzere diğer teşviklerin önemli katkısı oldu. 2018’de de milli gelirin bu ivme ile büyümesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Erdal

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur