Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu Tebliğ Çağrısı


İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, İslam dünyasında en fazla itibar gören hadis kaynaklarından biri olan Sahîh-i Buhârî üzerine uluslararası bir sempozyum düzenliyor. 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Üniversitemizde gerçekleştirilecek Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu’nda Sahîh-i Buhârî, geleneksel ve çağdaş yaklaşımlar ışığında farklı yönleriyle ele alınacak.

Sempozyum’da, Sahîh-i Buhârî oluşturulurken takip edilen yöntemden nüsha farklılıklarına, eser üzerine yapılmış çalışmalardan ona yöneltilen tenkitlere; daha önce ele alınmamış veya gerektiği kadar incelenmemiş konu başlıklarına öncelik verilecek.

Uluslararası Sahîh-i Buhârî Sempozyumu’na dair önemli tarihler de belli oldu. Sempozyum’a katılmak için tebliğ özetlerinin 10 Mart 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekiyor.

Diğer önemli tarihler şu şekilde:

Kabul edilen özetlerin ilanı: 10 Nisan 2019

Tebliğlerin teslimi: 30 Temmuz 2019

Kabul edilen tebliğlerin ilanı: 5 Eylül 2019

Sempozyum tarihi: 1-3 Kasım 2019

Sempozyum’a dair detaylı bilgiler http://meeting.ihu.edu.tr/index.php/sb/sb adresinde yer almakta…