Üniversitemizde ‘Afet Bilinci ve Deprem’ Semineri Gerçekleştirildi


İbn Haldun Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle, 15 Ekim Salı günü “Afet Bilinci ve Deprem” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Başakşehir Yerleşkemizde bulunan Mukaddime Salonu’nda gerçekleştirilen seminere AFAD uzmanlarının yanı sıra, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı.

İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatih Cem Oğuz, programın başlangıcında Üniversitemizde afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği hususunda yürütülen çalışmalara değindi. Personelimiz arasından seçilerek ilk yardım  vd. gibi konularda verilen eğitimlerle sertifika almaları sağlanan ve Üniversitede gerçekleşebilecek herhangi bir afet halinde müdahale etmeleri beklenen ekipleri de tanıttı. Çalışma Bakanlığı Eski Baş İş Müfettişi Mehmet Ali Metinyurt da, 2012’de yürürlüğe giren ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından birçok yenilikler getiren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında kısaca bilgi verdi.

Konuşmaların ardından “Afet Bilinci ve Deprem” konulu sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Ahmet Alpaslan Duru, öncelikle, gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan afetlerden örnekler vererek, gündelik hayatta kullandığımız kimyasalların yol açabileceği zararlardan nükleer tehlikelere bir dizi doğal ya da insan ve teknoloji kaynaklı afet türü hakkında kısaca bilgi verdi. Örneğin ülkemizde olmasa da komşu ülkelerde bulunan nükleer santrallerde oluşabilecek her türlü olumsuz durumun, iklimsel koşullarla ülkemizi de etkileyeceğinin altını çizen Duru, özellikle Bulgaristan, Romanya ve Ermenistan’daki eski teknolojili nükleer santrallere dikkat çekti.

Afetlere karşı toplumda farkındalık oluşmasının önemine değinen konuşmacı, AFAD’ın modern afet yönetim sistemlerinin benimsenmesi, güvenli yaşam kültürü oluşturulması ve farkındalığın artırılmasına dönük çalışmalarından da örnekler verdi. Son yaşanan Silivri depremiyle yeniden gündeme gelen depremler hakkında da konuşan Duru, özellikle deprem gibi afetlere karşı dirençli şehirleşmenin ilk adımının zemine uygun yapılaşma olduğunu kaydetti. Afet esnası ve sonrasındaki 72 saatin çok önemli olduğunu söyleyen konuşmacı, afet sırasında ve sonrasında neler yapılabileceğinden, aile afet planından, binalardaki güvenli ve riskli yerlerden detaylı bir şekilde bahsetti.

Programda katılımcılara İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

 

 

Afet BilinciAhmet Alpaslan Duruİnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur