Üniversitemizde Alınan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme


Yeni tip Koronavirüs (COVID-19) hakkında Üniversitemiz genelinde tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda ayrıca, Üniversitemizde yürütülen tedbirlerin planlanması ve mensuplarımızla ivedilikle paylaşılması amacıyla, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yüksel Özden başkanlığında oluşturulan COVID-19 Koordinasyon Kurulu faaliyetlerine başladı.

Üniversitemizde, 13 Mart itibariyle; Başkanlık kararı ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı ve talimatları çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda; eğitim-öğretim faaliyetlerine, öğrenci, akademisyen ve idari personele ve kampüslerimize yönelik alınan tedbirler, özetle aşağıda paylaşılmıştır. Yeni gelişmeler ve kararların, iç iletişim kanalları vasıtasıyla mensuplarımızla paylaşılmasına devam edilmektedir.

Eğitim-Öğretim ve Diğer Faaliyetlere Yönelik Tedbirler:

* Başkanlık kararıyla tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi Üniversite kampüslerimizde de eğitim-öğretim faaliyetlerine 16 Mart’tan itibaren üç hafta ara verildi.

* Bu süreçte, daha öncesinde altyapı çalışmaları ve testleri tamamlanan Üniversitemizin online eğitim platformu https://canvas.ihu.edu.tr/ üzerinden, online eğitimin tam ölçekli denemesi yapıldı. Akademisyenlerimize ve öğrencilerimize, online eğitim platformu kullanımları noktasında Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından destek verilmeye devam ediliyor.

* Kampüslerimizde SKS ve diğer akademik/idari birimlerimiz tarafından sürdürülen tüm ilmî, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler durduruldu.

* İHÜ Kütüphanesi’nde, online taleplerin karşılanması haricinde, araştırma, okuma ve Kütüphane aracılığıyla sağlanan diğer hizmetlerden yararlanmayı içeren tüm fiziki hizmetler durduruldu.

Öğrenci, Akademisyen ve İdari Personele Yönelik Tedbirler:

* Sürecin başından itibaren tüm mensuplarımıza COVID-19’a dair alabilecekleri bireysel tedbirler anlatıldı. Gerekli afiş, video ve diğer dokümanlar kendileriyle paylaşılarak eğitimler verildi.

* Kampüslerimizde eğitime ara verilmesinin ardından, öğrencilerimizle, sürece katkı verecekleri konular istişare edildi. Üniversite yönetimimiz ve Öğrenci Temsilciler Kurulu (ÖTK), söz konusu arayı memleketlerinde geçirmek isteyen Türk öğrencilerimize ulaşım noktasında gereken imkânları sağladı.

* Uluslararası öğrencilerimiz dâhil, yurtlarımızda kalmaya devam tüm öğrencilerimizin tek kişilik odalarda kalmaları sağlandı.

* Uluslararası Ofis, Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (REDAM) birimlerimiz ve ilgili akademisyenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize, gerek bire bir görüşmelerle gerekse online olarak her türlü sosyal ve psikolojik destek verilmeye devam ediliyor.

* Akademisyenlerimize, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini evlerinden online olarak sürdürebilmeleri için gereken kolaylık ve esneklik sağlandı.

* Akademisyenlerimizin dersler ve diğer araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu dijital kaynak temini konusunda gereken yönlendirmeler yapıldı.

* Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılması yönündeki karar mensuplarımıza ilan edildi.

* Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Kampüslerimiz ve Yurtlarımızda Alınan Önlemler:

* COVID-19 tedbirleri kapsamında kampüslerimizde gereken tüm önlemler alındı. Kampüslerimiz mensuplarımız haricinde, misafirlere kapatıldı. Sık kullanılan yerlere dezenfektanlar yerleştirildi. Kampüs ortamlarının temizlik ve sterilizasyon aralıkları sıklaştırıldı. Çalışanlarımıza yeteri kadar maskeler dağıtıldı ve toplu alanlarda maskeyle dolaşmaları noktasında gereken uyarılar yapıldı.

* Yurtlara ayrıca yeteri kadar maske bırakıldı. Dezenfektanlar yerleştirildi; odalar, sosyal alanlar ve yemekhanelerin hijyen ve sterilizasyon işlemleri sık aralıklarla uygulanmaya devam ediliyor.

COVID-19 Tedbirleri

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur