Üniversitemizin Öncülüğünde Tahkim Akademisi Kuruldu


Ülkemizde milli ve milletlerarası hakem ve tahkim avukatı yetiştirilmesi amacıyla; İbn Haldun Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle Tahkim Akademisi kuruldu.

Kuruluşa dair protokolün imza töreni, 5 Nisan Pazartesi günü Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun katılımıyla Üniversitemizde gerçekleştirildi.

Ülkemizde “Tahkim” Kurumunun Geliştirilmesi Hedefleniyor

Tahkim Akademisi ile ülkemizde tahkim kurumunun geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Akademi bünyesinde; tahkim alanında nitelikli araştırmalar yapabilecek ve uygulamaya katkı sağlayacak araştırmacı ve uygulayıcı yetiştirilmesi ve tahkim alanında tarihsel, sosyolojik ve diğer bilimsel nitelikli araştırmalar yapılması, alanda yapılan araştırmaların niteliğinin artırılması için ihtisas kütüphanelerinin kurulması ve yayınların ücretsiz elektronik erişime açılarak ilgililerin hizmetine sunulması ve güncel konulara ilişkin yazılan makalelerin yayımlanması gibi faaliyetler yürütülecek.

Temel ve ileri düzeyde tahkim eğitimlerinin de verileceği Tahkim Akademisi; yüksek lisans ve doktora çalışmalarının desteklenmesini, ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, konferans ve çalıştay gibi akademik etkinlikler gerçekleştirilip yayınlar yapılmasını, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını planlayıp teşvik edecek.

Recep ŞentürkTahkim AkademisiYücel Oğurlu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur