Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğrencileri Üniversitemizi Ziyaret Etti


Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri düzenlenen 5 günlük eğitim turu kapsamında İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nü ziyaret etti. Çoğunlukla mimarlık fakültesi öğrencilerinden oluşan gruba Üniversitemizin Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Baysan rehberlik etti.

Misafir gruba Tarihi Yenikapı Mevlevihanesi ve Enstitü binası tanıtıldı. Baysan, öğrencilerin Osmanlı tarihi, mimarisi, modernleşme, cumhuriyet dönemi ve günümüz Türkiye’si hakkındaki sorularına cevap verdi.

İbn Haldun Üniversitesi hakkında gelen sorular üzerine Baysan, üniversitenin vizyonunu, öğrencilerine sağladığı imkanları ve üniversitenin gelecek hedeflerini anlattı.

Program daha sonra Tarihi Yarımada’da bulunan Sultanahmet, Süleymaniye, Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye gibi tarihi yerlerin ziyaretleriyle devam etti.

Yenikapı Mevlevihanesi

Yenikapı Mevlevihanesi, Topkapı surları dışında, Merkez Efendi Caddesi ile Mevlevi Tekkesi Sokağı arasındaki parselde bulunmaktadır. İstanbul’daki Mevleviliğin merkezi konumundaki bu Mevlevihane semahanesi, selamlığı, haremi, türbesi, somathanesi, muvakkithanesi, hünkâr mahfili, matbah-ı şerifi, sarnıçları ve müştemilât bölümleri ile tam bir yapı topluluğudur.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü MEDİTÜrdünVehbi Baysan

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur