Uzaktan Öğretim Sertifika Programı


 

Program Hakkında

Uzaktan/Çevrimiçi Öğretim Sertifikası programı, uzaktan eğitim ve öğretimin önem kazandığı bu dönemde dijital ortamda sunulan öğretim uygulamaları ve tecrübelerin üzerine verimli katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Geçtiğimiz on yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişiminin etkileri birçok alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim dünyasında da doğrudan olarak görülmüştür. E-öğrenme, dijital öğrenme, çevrimiçi öğrenme, uzaktan öğrenme gibi çeşitli isimlerin kullanıldığı bu yeni öğrenme ve öğretme modeli, geleneksel, sınıf içi, yüz yüze öğrenme ve öğretme modellerinden kendine özgü bir takım uygulama, yaklaşım ve teknikler ile ayrılmaktadır.

Yüksek öğretimin de dahil olduğu, küresel ölçekte eğitim kurumları halihazırda, tamamı çevrimiçi, hibrit, yarı zamanlı çevrimiçi, senkron (eşzamanlı), asenkron (eş zamansız) olmak üzere birçok lisans ve lisansüstü programlara yer vermektedir. Bu programların sayılarının daha da artacağı öngörülmekte ve eğitimcilerin geleneksel öğretim metotlarının yanı sıra uzaktan öğretim modelinde pedagojik açıdan verimli olacak yeni metotları uygulamaları gerekliliği kaçınılmaz gözükmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından hazırlanan ve tamamı çevrimiçi/uzaktan verilecek olan Uzaktan/Çevrimiçi Öğretim Sertifika programının içeriği, araştırma ve veriyi merkeze alarak geliştirilmiş çevrimiçi/uzaktan öğretim pedagojisi, eğitsel tasarım, ders tasarımı, ölçme değerlendirme, öğrenen ile etkili bilişsel-duyusal iletişim ve etkileşim, öğretim yöntemlerimiz üzerine yansımalar ile yeni öğrenme ve öğretim kültürü üzerine temellendirilmiştir.

Program Hedefleri

 • Pozitif bir e-öğrenme ortamı oluşturma ve öğrenen ile etkili iletişim kurma teknikleri
 • Herhangi bir akademik disiplinde etkili bir ders tasarımı ve planlama sürecini tamamlamak
 • E-öğrenme platformları, öğrenme yönetim sistemleri ve dijital eğitsel araçlar konusunda uygulamalı tecrübe kazanmak
 • Öğrenme hedef ve çıktılarını merkeze alan bir izlence ve müfredat içerikleri tasarlayabilmek
 • Öğrenme hedef ve çıktıları ile uyumlu süreç ve sonuç odaklı çevrimiçi ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında uygulama noktasında bilgi sahibi olmak
 • Öğrenenin etkin katılımını sağlamak ve yaparak öğrenme pedagojisini hayata geçirmek
 • Öğretim felsefesini, kendine özgü yaklaşımlar barındıran e-öğrenme ile çeşitlendirmek ve zenginleştirmek

Kimler Katılmalı?

Bu çevrimiçi program tüm eğitim kurumlarında, her disiplinden, öğretim yöntem ve becerilerini geliştirmek isteyen, mesleki gelişime açık, yenilikçi bireyler için hazırlanmıştır.

Programın katılımcılara kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler;

 • Aktif öğrenme ve öğretme yöntemlerini içeren etkili öğretim,
 • Geleneksel pedagoji bilgisine ek olarak yeni nesil teknolojiye dayalı öğrenme uygulamalar ve araçları,
 • Tüm eğitim düzeylerinde etkili ders hazırlığı, öğretim enstrümanları, ders dizaynı ve uygulamalar,
 • Öğretimde yetkinlik artırıcı teknik ve bilimsel yaklaşımlar,
 • Uzaktan eğitimde öğrenci motivasyonu, ölçme değerlendirme, müfredat ile izlence düzenlemeleri ve madde oluşturma yetkinlikleri ve uygulamaları,

Program Süresi

Program Temel Uzaktan Öğretim Sertifikası ve İleri Uzaktan Öğretim Sertifikası olmak üzere 2 kademeden oluşmaktadır.

Temel Uzaktan Öğretim Sertifikası (15 Saat)

İleri Uzaktan Öğretim Sertifikası (18 Saat)

Program İçeriği

Temel Uzaktan Öğretim Sertifikası:
Ders 1   (3 Saat) E-öğrenmenin Temelleri E-öğrenme türleri
Etkileşimli bir çevrimiçi sınıf oluşturmak
Çevrimiçi öğrencileri eğitsel sürece dahil etmek
Ders 2   (2 Saat) Çevrimiçi Dersler İçin Öğretim Tasarımı Ders Tasarımı
İzlence Tasarımı
Çıktılar ve Hesap Verilebilirlik
Ders 3   (4 Saat) Çevrimiçi Dersler İçin Eğitsel Araçlar Dönemlik Ders Tasarım Uygulamaları

Tekil Ders Tasarım Uygulamaları

Uygulamalı Dijital Araçlar
Ders 4   (3 Saat) Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Biçimlendirici, Özetleyici, Özgün Ölçme Değerlendirme
Rubrik Geliştirme
Etkili Soru Yazma
Çevrimiçi Ölçme Değerlendirmede Akademik Dürüstlük
Ders 5

(3 Saat)

Öğretim Yönetim Sistemleri Öğrenme Platformları
ÖYS Eğitsel Fonksiyonları

 

İleri Uzaktan Öğretim Sertifikası:
Ders 1

(3 Saat)

Öğretimi Zenginleştirme Yöntemleri Ders İçi Uygulamalar
Ders Dışı Uygulamalar
Ders 2

(3 Saat)

Çevrimiçi Eğitim Psikolojisi Öz-düzenleme, Öz-disiplin, Sosyal ve Duyuşsal Katılım
Ders 3

(3 Saat)

Çevrimiçi Dersler İçin Müfredat Hazırlama Ders Tasarım Uygulamaları
Ders 4

(3 Saat)

İleri Öğretim Araçları İleri ğretim Teknolojileri Uygulamaları
Erişilebilirlik (Evrensel Tasarım İlkeleri)
Ders 5

(3 Saat)

İleri Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Soru Analizi ve Sınav Hazırlama
Değerlendirme Kriter Türleri : Düzgü ve Ölçüt Odaklı Ölçme Değerlendirme
Biçimlendirici Ölçme
Ders 6

(1 Saat)

Çevrimiçi Eğitimin Yasal Boyutları Dijital Ortamda Telif Hakları
Öğrenci Hakları
Öğretici Hakları
Ders 7

(2 Saat)

Çevrimiçi Öğretim Çıktıları En İyi Uygulamalar, Yansıtmalar, Öğretici-arası Geri Bildirim

 

İbn Haldun Üniversitesi Programı

Uzaktan Öğretim Sertifika Programı İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri ile 07 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır. Programın ilk katılımcıları 1. Grup olarak eğitime başlayacak olup, 6 grup halinde tüm öğretim üyelerimiz 18 Eylül 2020 tarihine kadar sertifikalarını almış olacaklardır. Toplam 15 saatlik programda her gün gerçekleşecek olan 3 saatlik oturumlar saat 10:30 itibariyle başlayacaktır.

Eğitim grupları öğretim üyelerimizin tercihlerine göre oluşturulacaktır. Aşağıda yer alan tabloda belirtildiği üzere 07 Eylül tarihinden itibaren takip eden günlerde başlayacak 6 grup oluşturulmuştur. Tüm öğretim üyelerimiz kendilerine gönderilecek olan formda uygun olan tarihi seçerek gruplara yerleşebileceklerdir. Her grup azami 18 kişiden oluşacaktır. Dolan gruplarda öncelik başvuru tarihine göre belirlenecek olup, geç seçim yapanlar sonraki gruplara aktarılacaktır.

 

Tarih Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6
7.Eyl.20 Principles of E- learning
8.Eyl.20 Instructional Design Principles of E- learning
9.Eyl.20 Instructional Tools Instructional Design Principles of E- learning
10.Eyl.20 Online Assesments Instructional Tools Instructional Design Principles of E- learning
11.Eyl.20 Learning Management Systems Online Assesments Instructional Tools Instructional Design Principles of E- learning
14.Eyl.20 Learning Management Systems Online Assesments Instructional Tools Instructional Design Principles of E- learning
15.Eyl.20 Learning Management Systems Online Assesments Instructional Tools Instructional Design
16.Eyl.20 Learning Management Systems Online Assesments Instructional Tools
17.Eyl.20 Learning Management Systems Online Assesments
18.Eyl.20 Learning Management Systems

 

 

Müfredat Çalışmaları MerkeziOnline EğitimSürekli Eğitim Merkezi İHSEMUzaktan Öğretim Sertifika Programı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur