Yeni Kaynaklar ve Yaklaşımlar Işığında “Kanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi” Kitabı Çıktı


“Kanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi – Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar” İbn Haldun Üniveristesi Yayınları arasında okurla buluştu. 26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Üniversitemizce düzenlenen ve “Kanuni Sultan Süleyman ve Dönemi” üst başlığını taşıyan II. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu’ndan hareketle, Tarih Bölümü öğretim üyelerimiz Dr. M. Fatih Çalışır, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi ve Dr. M. Şakir Yılmaz’ın editörlüğünde yayına hazırlanan kitap, 1520-1566 yıllarını kapsayan kırk altı yıllık hükümdarlık dönemiyle Osmanlı tarihinde en uzun süre tahtta kalan padişah olan Kanûnî Sultan Süleyman ve saltanat dönemine odaklanıyor.

“Kanûnî Sultan Süleyman ve Dönemi – Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar” kitabında; “Sultanʼın İmgesi, İdaresi ve Askerî Faaliyetleri,” “Edebiyat ve Tarihyazımı” ve “Osmanlı Sınırlarının Ötesinde: Bilgi Toplama, Diplomasi ve Afrikalı Köleler” ana başlıkları altında okuyucuların dikkatine sunulan on dört yazıda Kanûnî Sultan Süleymanʼın özel hayatından sarayın kullanımına sunulan lüks tüketim mallarına, yoksullara hizmet eden hayır kurumlarından el yazması üretimine, imparatorluk ideolojilerinden savaş ve diplomasiye kadar geniş bir yelpazede birçok konu yeni kaynaklar ve yeni yaklaşımlar ışığı altında ele alınıyor.

Seçkin kitapçılarda ve kitap satış sitelerinde okurların ilgisine sunulan kitabın, “İçindekiler” ve “Sunuş” kısımlarını da içeren ilk 18 sayfası için tıklayınız.

Söz konusu sempozyumun detaylı haberi: https://www.ihu.edu.tr/alti-farkli-ulkeden-28-seckin-akademisyen-farkli-acilardan-kanuni-sultan-suleyman-ve-donemini-anlatti/

İbn Haldun Üniversitesi YayınlarıKanûnî Sultan Süleyman ve DönemiM. Fatih ÇalışırMehmet Şakir YılmazSuraiya FaroqhiUluslararası Süleymaniye Sempozyumu

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur