YÖK Raporuna Göre Vakıf Üniversiteleri Arasında 13 Alanda İlk 10’dayız


Üniversitemiz resmi ve özel kurumların Türkiye’de üniversitelere yönelik hazırladığı çeşitli sıralamalarda ön sıralarda yer almaya devam ediyor.

Son olarak 31 Temmuz Cuma günü Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 2020” raporunu yayınladı. “Şeffaflık ve hesap verebilirlik” ölçütleriyle hazırlanan raporda, İbn Haldun Üniversitesi dört alanda ilk sırada, dokuz alanda ise ilk 10 vakıf üniversitesi arasında yer aldı.

Ülkemizde mevcut 77 vakıf üniversitesinin çeşitli alanlarda sıralamaya tâbi tutulduğu YÖK raporuna göre Üniversitemiz;

√ YKS Kontenjanları Tam Bursluluk Oranlarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 1.,

√ Eğitim-Öğretim Hizmet Geliri ve Öğrencilere Verilen Burs ve Yardım Harcamalarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 1.,

√ YKS Başarılarına Göre Hukuk Fakültesi Bulunan Vakıf Üniversiteleri” sıralamasında 1.,

√ YKS Başarılarına Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğretmenliği  Programı Bulunan Vakıf Üniversiteleri” sıralamasında 1.,

√ Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Toplam Öğrenci İçerisindeki Oranı” sıralamasında 2.,

√ 2019 YKS Kontenjanları Doluluk Oranlarına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 2.,

√ Öğrenci Başına Cari Gider Miktarına Göre Vakıf Üniversiteleri” sıralamasında 2.,

√ Öğrenci Başına Basılı Kitap Sayısına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 4.,

√ Öğrenci Başına İdari Personel Sayısına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 4.,

Öğrenci Başına Kütüphane Alanına Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 5.,

√ Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alana Göre Vakıf Yükseköğretim Kurumları” sıralamasında 7.,

√ Kadrolu Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısına Göre Vakıf Üniversiteleri” sıralamasında 9.,

√ Araştırma Görevlisi Başına Öğrenci Sayısı”nda 10. sırada yer aldı.

Verdiği eğitimin kalitesi ve öğrencilerine sunduğu imkânların zenginliği çeşitli kurumlarda tarafından tescil edilen Üniversitemiz, ilgili alanlarda geçtiğimiz sene yayınlanan rapordaki başarısını sürdürdü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları 2020” raporunun sunuşunda, yükseköğretim sistemimizde kalite çıtasını yükseltecek en önemli unsurun  “şeffaflık ve hesap verebilirlik” olduğunu belirterek, bu yıl üçüncüsünü yayımladıkları kitapta vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik,  mali ve idari açılardan değerlendirildiğini ifade etti.

İlgili rapora erişim için: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/vakif-yuksekogretim-kurumlari-2020-raporu-yayimlandi.aspx

Vakıf Yükseköğretim Kurumları RaporuYÖK

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur