İbn Haldun Üniversitesi

Geleceğin İnşası Tarihçinin Görevi mi?