Loading, please wait.

Etik Çalışmaları

İHÜ, bünyesindeki araştırma merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkanıyla nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke edinmiştir.

İHÜ, bünyesindeki araştırma merkezlerinde sunduğu zengin araştırma imkanıyla nitelikli fikrî üretimi öncelemeyi; uygulama olanaklarıyla ülkemizde, bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözümler üretmeyi ve bu sayede geleceğe kalacak değerler ortaya koymayı kendine ilke edinmiştir. Bu anlamda, araştırma merkezlerimiz; çeşitli alan ve disiplinlerde araştırma projeleri başlatmak ve sürdürmek, bu projelere profesyonel uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunmak; bu çerçevede gerek kamu kurumları ve özel sektörle, gerekse STK’lar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedirler.

Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; Üniversite bünyesinde yer alan işletme, felsefe, iletişim, İslami ilimler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarındaki etik problemlerle ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerini çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplamaktır. Başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmalar bu sayede daha rahat koordine edilebilecektir. Bu çalışmaların ortak hedefi ise Üniversiteden başlayarak sosyal yaşamın her alanında, evrensel etik bilinci etrafında şekillenmiş prensipler geliştirilmesine önayak olmaktır.

Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılış Programı

İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM), İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 5 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen geniş katılımlı bir tanıtım programı ile hizmete girdi. Program kapsamında, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’ın hayatın her alanında sürdürülebilirlik ve etik ilişkisinin önemine dikkat çeken konuşması sonrasında, İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu moderatörlüğünde “Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı” konulu bir panel düzenlendi.

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Mahmut Arslan (İbn Haldun Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ali Halıcı (Başkent Üniversitesi / Ticari Bilimler Fakültesi)
 • Prof. Dr. Omneya Abdelsalam (Durham University Business School)
 • Prof. Dr. Tamer Aksoy (İbn Haldun Üniversitesi)
 • Doç Dr. Nihat Alayoğlu (Medipol Üniversitesi / İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
 • Doç. Dr. Öykü İyigün (İstanbul Ticaret Üniversitesi / İşletme Fakültesi)
 • Doç. Dr. Talha Köse (İbn Haldun Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakir Yılmaz (İbn Haldun Üniversitesi)

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ (Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KUŞAKCI (Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuba Erkoç BAYDAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakkı ÖCAL
Photos