Loading, please wait.

Mütevelli Heyeti Başkanımız İrfan Gündüz’ün Hazırladığı Eserler Okurla Buluşmaya Devam Ediyor

14.06.2022
Mütevelli Heyeti Başkanımız İrfan Gündüz’ün Hazırladığı Eserler Okurla Buluşmaya Devam Ediyor
The books prepared by our Chairman of the Board of Trustees, Prof. İrfan Gündüz, continue to meet the readers in Iber Publications.

After Şehâbeddin es-Sühreverdî's book titled “Avârifü’l-Maârif – Tasavvufun Esasları”, which was published in the past months, the books "Tarîkatlar ve Silsileleri - Kādiriyye Silsilenâmesi" and "Tarîkatlar ve Silsileleri - Melâmîlik ", which are prepared by Prof. İrfan Gündüz, were published on June 2022. It was published by Iber Publications.

Both books which are written by Sadık Vicdânî can be obtained from distinguished bookstores and book sales websites.

Photos