Rakamlarla Online Eğitimde Verimlilik ve Başarı


İbn Haldun Üniversitesi, nitelik ve kalite bakımından dünya standartlarında sürdürdüğü eğitimlerin yanı sıra; ani gelişen süreçlere çözüm üretme kapasitesi ve adaptasyonu ile eğitim teknolojilerinde geliştirdiği yöntemlerle de göz dolduruyor. Üniversitemiz, uzaktan öğretime en hızlı uyum sağlayan ve altyapısını buna hazır hale getiren yükseköğretim kurumlarının başında geliyor.

COVID-19 tedbirleri kapsamında YÖK kararıyla kampüslerde eğitime Bahar Dönemi sonuna kadar ara verilmesiyle birlikte, Üniversitemizde Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü programlardaki tüm eğitim-öğretim süreci, online olarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte, uzaktan öğretimde ülkemiz standartlarının çok üstünde bir performans ortaya koyan İbn Haldun Üniversitesi’nin başarısı rakamlarla da tescillendi.

Eğitim-Öğretim COVID-19 Sürecinden Etkilenmedi

Uzaktan öğretim yönetim sistemi olarak Canvas’ın kullanıldığı Üniversitemizde, Mart ayı itibariyle uzaktan öğretime dair ilk veriler de elde edilmeye başlandı. Buna göre uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte; Diller Okulu’nda 1529 oturumda toplam 1251 saat, diğer fakülte ve bölümlerde ise 787 oturumda toplam 1050 saatlik ders işlendi.

Üniversite Dersleri hariç tüm öğrencilerimizin en fazla 10-15 kişilik sınıflarda ders gördüğü İbn Haldun Üniversitesi’nde, uzaktan öğretim sürecinde de her online derse ortalama 11 öğrenci aktif olarak iştirak etti. Ayrıca bu online ders oturumlarından 1150 adedi sistemde kaydedildi ve buna binaen yaklaşık 380 GB boyutunda ders kaydı oluştu.

Online eğitim sürecinde Üniversitemizin başarı hanesine yazılan bir diğer önemli unsur da tüm derslerin tam vaktinde başlaması. Bu verimlilikte, akademisyen ve öğrencilerimizin titizlikleri ve online ortama kolay intibakları önemli rol oynadı. Nitekim online dersler geçtiğimiz aylarda denenmiş ve akademisyen ve öğrencilerimize gereken eğitimler verilmişti.

Birimlerimiz 7/24 Öğrenci ve Akademisyenlerimizin Hizmetinde

İHÜ Kütüphanesi de online süreçten etkilenmedi. Tüm araştırma ve ders kaynak ve materyalleri dijital olarak ilgililere sunulmaya devam ediyor.

Tüm bu online eğitim sürecinin altyapısını kuran, geliştiren Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı, sistemin sorunsuz çalışması ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden derslerin ve ders-dışı etkinliklerin sürdürülebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Birim bünyesinde tüm öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sorularına anında cevap verilerek çözüm üretiliyor.

Etkinlikler de Online Ortama Taşındı

Üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinin yanı sıra, kültür-sanat-spor etkinlikleri, sertifika programları ve psikososyal destek hizmetleri de online ortama taşındı. Bu süreçte Onur Programı, Sanat Kültür Spor (SKS) Daire Başkanlığı ve yeni kurulan Psikososyal Destek Birimi faaliyetleri online olarak gerçekleştiriliyor. Satranç turnuvalarından güncel meselelerin tartışıldığı toplantılara, okuma gruplarından atölyelere, masal okuma saatlerinden şiir dinletilerine; Üniversitemizde COVID-19 sürecinde tarafından gerçekleştirilen pek çok etkinlikte, online platform olarak çoğunlukla Zoom çevrimiçi toplantı uygulaması kullanılıyor. Bu anlamda, söz konusu etkinlikleri düzenleyen idari birimlerimiz ve öğrenciler, 1744 oturumda toplam 880 saatlik ders-dışı etkinlik ve toplantı gerçekleştirdiler.

COVID-19 Tedbirleri Daha En Baştan Sıkı Bir Şekilde Uygulanmaya Başlandı

Kampüslerinde ve yurtlarında COVID-19 sürecinde aldığı önlemlerde olduğu kadar, uzaktan öğretimde de oldukça etkili ve proaktif bir politika izleyen Üniversitemiz, çalışanların mesai düzenlemesi, online etkinlikler ve psikososyal destek faaliyetleriyle de belirgin bir başarı yakaladı.

COVID-19 sürecinde gelişen duruma uyum sağlamak, YÖK tarafından bu süreçte yüksek öğretime ilişkin alınan kararların sağlıklı ve hızlı bir şekilde akademisyenlerimizle paylaşılması ve bu yöndeki uygulamaların koordine edilmesi amacıyla COVID-19 Koordinasyon Kurulu kuruldu. Ayrıca Üniversitemiz, COVID-19 sürecinin başından itibaren, bir arada çalışmanın risklerini bertaraf etmek amacıyla personelini evden çalışmaya yönlendiren kurumların başında yer aldı. Birim içi ve birimler arası toplantılar da online ortama taşındı. Buna göre toplam 180 oturumda 125 saat toplantı gerçekleştirildi.

COVID-19 salgınının açtığı ruhsal sıkıntıları bertaraf etmek, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında psikolojik sağlıklarını da gözetmek ve psikososyal destek vermek amacıyla, Üniversitemiz bünyesindeki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) İLE Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (REDAM) iş birliğiyle Psikososyal Destek Birimi kuruldu. Birim, öğrenci akademisyen ve diğer mensuplarımıza online destek vermeye başladı. Ayrıca stres, kaygı, vb. konularda hazırladığı bilgilendirici dokümanlar sosyal medyada gerek mensuplarımızın gerek kamuoyunun dikkatine sunuldu.

Online Eğitim

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur