Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Ayrımcılık ve Mobbing Karşıtlığı

İbn Haldun Üniversitesi, eşitlik ve fırsat eşitliği ilkelerini benimseyen, ayrımcılığa ve mobbinge karşı sıfır tolerans politikası uygulayan bir kurumdur. 

Üniversite, tüm öğrencilere ve çalışanlara cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temelinde ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder.

Üniversite, ayrımcı davranışlardan haberdar olan öğrenci, öğretim üyeleri veya çalışanları ivedilikle Rektörlük Ofisi ile iletişime geçmeye teşvik eder. Yasadışı ayrımcılık iddialarında bulunan veya soruşturmalara yardımcı olan kişilere karşı herhangi bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. Üniversite, oluşturduğu “Kanuna Uygunluk Komitesi” aracılığıyla yapılan başvuruları ve fırsat eşitliği/olumlu eylem politikalarını yönetir ve izler.  Rektörlük ve Kanuna Uygunluk Komitesi yapılan başvuruları ivedilikle inceler.