Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Akademik Özgürlük ve Dürüstlük

Üniversite, akademik özgürlük konusunda temel değerler olarak Magna Charta Universitatum’un 2020 uyarlamasına uymayı taahhüt eder.

Akademik etik konusunda, Üniversite, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İlkelerini kabul etmektedir.

Bu İlkeler, kapsam bakımından, Üniversite tarafından yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını, yükseköğretim kurumları mensuplarınca yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını, yükseköğretim kurumları mensuplarınca yapılacak çalışmalarda söz konusu olabilecek etik ihlallerini kapsamaktadır.