Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Senato

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nde yer alan madde 5’e istinaden, Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Senato Üyeleri

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Atilla ARKAN Rektör / İslami İlimler Fakültesi Dekan V. /  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. / Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali YEŞİLIRMAK Rektör Yardımcısı / Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ Rektör Yardımcısı / Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İzzet BOZKURT İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Osman KUŞAKCI Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Müdürü
Doç. Dr. Vahdettin IŞIK Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Enstitü Müdürü
Öğr. Gör. Muhammet Furkan ALPAT Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi M. Akın BULUT Eğitim Bilimleri Fakültesi/Senatör Üye
Prof. Dr. Şükrü YILDIZ Hukuk Fakültesi/Senatör Üye
Prof. Dr. İsmail Arda ODABAŞI İletişim Fakültesi/Senatör Üye
Prof. Dr. Halil BERKTAY İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Senatör Üye
Dr. Öğr. Üyesi İhsan KAHVECİ İslami İlimler Fakültesi/Senatör Üye
Prof. Dr. Ümit HACIOĞLU Yönetim Bilimleri Fakültesi/Senatör Üye
Sebahattin BELİK Genel Sekreter / Raportör
Samet YURDUSEVEN Öğrenci Temsilcisi
İlişkili İçerikler