Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Küresel Rekabet

İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası bir ortamda farklı bakış açılarıyla bilgi edinme, öğrendikleri üzerine düşünme, yorumlama ve uygulama imkânı sunuyor.

İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası bir ortamda farklı bakış açılarıyla bilgi edinme, öğrendikleri üzerine düşünme, yorumlama ve uygulama imkânı sunuyor.

Batı-merkezci bir müfredat aracılığıyla mevcut küresel düzene hâkim düşünce yapısının olduğu gibi öğrencilere aktarıldığı günümüz üniversite sistemi içerisinde, İbn Haldun Üniversitesi, kendini farklı bir yerde konumlandırıyor. Kuruluş ve varoluş gayesini “fikrî bağımsızlık” çerçevesine oturtan Üniversitemiz, gerçek bağımsızlığın ve özgürlüğün fikrî bağımsızlık temeli üzerine yükseleceğine inanıyor.

Küresel Rekabet İçin Dünya Okur-Yazarlığı Kazandıran Dersler

Gerek tüm öğrencilerimizin birinci sınıfta aldığı Üniversite Dersleri gerekse bölüm derslerinde sadece Batılı yaklaşımları değil, Doğu’nun düşünce birikimini de farklı usul ve metodolojilerle birlikte öğrencilerine aktaran İHÜ, küresel gelişmeleri doğru okuyup yorumlayarak dünya okur-yazarlığı kazanmanın, küresel rekabetin olmazsa olmazı olduğuna inanıyor.

Nitelikli Uluslararası Bağlantıları ve İş Birlikleriyle Bir Dünya Üniversitesi

İHÜ, aynı zamanda uluslararası bağlantıları ve iş birlikleriyle “dünya üniversitesi” kimliğini güçlendiriyor. Yurtdışından nitelikli üniversitelerle öğrenci-öğretim üyesi değişim programlarına ve akademik iş birliklerine imza atan Üniversitemiz, Japonya’dan ABD’ye, Malezya’dan Ürdün ve Katar’a, Fas’tan İngiltere’ye birçok üniversite ve düşünce kuruluşu ile geleceği şekillendirecek sağlam bir network kuruyor. Başarılı öğrencilerimiz, belli dönemlerde yurtdışında akademik eğitim alırken aynı zamanda küresel rekabet halinde olacakları ülkeleri yerinde tanıma ve yabancı dillerini geliştirme imkânına da sahip oluyorlar.

54 Farklı Ülkeden Yoğun Bir Uluslararası Öğrenci Ortamı

Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim gören bütün öğrencilerinin yüzde 30’dan fazlasını uluslararası öğrencilerin oluşturduğu Üniversitemiz, 50’den fazla ülkeden seçme öğrencilerin yer aldığı renkli ve bir o kadar da nitelikli bir öğrenme ortamına sahip.

İbn Haldun Üniversitesi olarak; iş hayatında, akademide, siyasette ve her konuda küresel ilişkiler kurmanın yolunun daha üniversitedeyken edinilen zengin bir sosyal sermayeden geçtiğine inanıyor ve öğrencilerimize, Üniversitemizin sağladığı bu uluslararası imkânlardan azami ölçüde faydalanmaları için gereken her türlü konuda destek veriyoruz.