Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Geleceğe Hazırlık

Sanayi toplumu değişimi, bilgi toplumu ise değişimin hızını yönetmeye çalışmaktadır. Değişimin hızı sadece bilişim teknolojilerinde bir güncellemeyi talep etmiyor; bireysel alandan toplumsal alana ve kurumlara, insan psikolojisinden alışkanlıklara topyekûn bir etkilenmeyi beraberinde getiriyor. Küresel ölçekte karşılıklı hızlı etkileşimler, yaş grupları arasında farklılaşma, ülke içi ve ülke dışında hareketliliğin gittikçe artması ve farklılıklarla birlikte yaşama durumlarının atması, kurumların sürekli reform ihtiyacında olması ve değerlerin yeniden yorumlanması ihtiyacı gibi durumlar, eğitim kurumlarında ve eğitim süreçlerinde de karşılık bulmak durumundadır.

Gelinen bu noktada, geleceğin belirleyici unsuru; nitelikli eğitim almış, kapasite, yetkinlik ve beceri düzeyleri yüksek insan kaynağı olacaktır. Ülkemiz özelinde bu insan kaynağını; değerlerini yeni bağlamlarda tekrar üretirken, evrensel insanlık birikiminden güç alarak değişimin yetkin bir analizini de yapan, bu doğrultuda eğitim süreçleriyle birlikte idari süreçlerini de geri bildirime açık bir şekilde sürekli güncelleyen, organizasyonel yapısını sürekli iyileşmeye ve gelişime açık tutan, yol açan, yenilikçi uygulamalarla salt bilgi aktarımından ziyade öğrencilerin beceri ve yetkinleşmelerini önemseyen eğitim kurumları yetiştirecektir.

İbn Haldun Üniversitesi, gelecekte güçlü ve yaygın etkiye sahip sayılı köklü eğitim kurumlarından biri olma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Bu doğrultuda temel misyonumuz nitelikli eğitimle başarılı ve mutlu insan yetiştirmek, etki değeri yüksek araştırma projeleri ve yayınlar üretmek ve böylece günümüz sorunlarının çözümüne katkı sağlayarak toplumu geleceğe hazırlamaktır.