Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Eğitim - Öğretime İlişkin Kararlar

04.04.2023

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar çevrimiçi yürütülmesine karar verilmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 31 Mart’ta yeni bir açıklama yaparak 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim-öğretim esasları yeniden duyurdu.

Yapılan açıklama çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetleri 03.04.2023 tarihi itibari ile ilgili döneme mahsus olmak üzere aşağıda açıklanan esaslara uygun olarak sürdürülecektir…

 1. Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,
 2. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimizin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,
 3. Uygulama dersi alacak lisans öğrencileri bu eğitimleri Nisan ayı itibari ile yüz yüze sürdürebilmelerine ve uygulamaya katılamayacak öğrencilere ise bu uygulamaların ödev, proje, vb. şekilde yaptırılabilmesine,
 4. Bahar dönemine ait ara sınavların (yarıyıl içi sınavlar), özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi ve yüz yüze yapılabilmesine; sınavların değerlendirmelerinde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri, vb. uygulamaların kullanılabilmesine,
 5. İngilizce ve Arapça hazırlık eğitimi için;
  5.1 İngilizce ve Arapça hazırlık öğrenimi gören öğrencilerin 10.04.2023 tarihinden itibaren şu an bulundukları sınıf grupları dahilinde yüz yüze eğitime başlayabilmesine isteyenlerin online şekilde derse bağlanabilmesine ve düzenli yoklama alınmaya devam edilmesine,
  5.2 5.modülden itibaren yüz yüze ve online sınıfların ayrı ayrı açılabilmesine,
  5.3 Diller Okulu bünyesinde dil eğitiminin etkinliğini artırmak için farklı grup ve seviyeler için çeşitli planlamalar uygulanabilir.
 6. Bahar dönemine ait yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının çevrimiçi ve yüz yüze olarak öğrencilere ilan edilen tarihlerde yapılabilmesine,
 7. Bahar döneminde lisansüstü programlarda yapılan tez izleme ve yeterlilik sınavları ile yüksek lisans ve doktora yeterlilik tez savunmalarının çevrimiçi ve yüz yüze yapılabilmesine,
 8. Bahar dönemine ait yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarının uygulanma yöntemlerinin ilgili kurullar tarafından Rektörlük Makamına sunulmasına,
 9. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesi Yurtlarına kaydı bulunan öğrencilerimiz 05.04.2023 Çarşamba tarihinden itibaren yurtlara yeniden giriş yapabilmelerine ve öğrencilerimizin geçmiş dönem kayıtlarını aynı şartlarda sürdürebilmelerine,
 10. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak yeni duyurular doğrultusunda planlamalarımızda güncellemeler yapılabilmesine karar verilmiştir.