Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

'Hadis Çalışmaları' ve 'İslami Ekonomi ve Finans' Araştırma Merkezleri Kuruldu

'Hadis Çalışmaları' ve 'İslami Ekonomi ve Finans' Araştırma Merkezleri Kuruldu
"Hadis Çalışmaları" ve "İslami Ekonomi ve Finans" Araştırma Merkezleri Kuruldu

Üniversitemiz bünyesinde Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Yeni kurulan merkezlerin yönetmelikleri 16 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere hadisin temel metinlerini ihtiva eden kaynakların tahkik ve tevsikini yapmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Merkez, ihtiyaca binaen alana dair ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemenin yanı sıra, Üniversitenin Temel İslam Bilimleri lisansüstü hadis öğrencilerinin tahkik ve tevsik konularında yetişmesine yardımcı olacak.

İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi

İslami Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, kalkınma planlarında ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamında belirlenmiş hedefler ile Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda İslami ekonomi ve finans alanında araştırmalar yapmak, yeni ürün tasarımına yönelik projeler geliştirmek amacıyla kuruldu. Merkez, söz konusu alanda farkındalığı ve okuryazarlığı artıracak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile eğitim seminerleri düzenlemeye, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak çalışmalar yürütmeye, İslami ekonomi ve finans temalı uzaktan eğitim, sertifika, lisans, yüksek lisans ve doktora programları geliştirmeye, özel sektör kuruluşları ve kamu kurumu temsilcilerine yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaya dönük faaliyetler yürütecek.