Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı Kitabı Okurla Buluştu

11.11.2021
Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı Kitabı Okurla Buluştu
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Işık’ın “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı: İctihâd ve Sırât-ı Müstakîm Dergileri Örneği” kitabı İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasından çıktı.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Işık’ın “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı: İctihâd ve Sırât-ı Müstakîm Dergileri Örneği” kitabı İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasından çıktı.

Kitap Hakkında: ““II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu ve Batı Algısı: İctihâd ve Sırât-ı Müstakîm Dergileri Örneği” kitabının konusu II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde Doğu ve Batı algısı olup temel sorusu ise “İctihâd ve Sırât-ı Müstakîm dergileri etrafında kümelenen fikir muhitlerinin ben ve muhatab algıları neden ve nasıl değişti” şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda II. Meşrutiyet Dönemi Türk düşüncesini ve siyasetini şekillendirmede önemli bir yer işgal eden Batıcı ve İslâmî Yenilenmeci akımların ‘kendi’ni ve ‘başka’sını nasıl tanımladıklarını açıklığa kavuşturmaya çalışan Işık, Doğu-Batı kavramlarının Türk düşünce dünyasında nasıl ve niçin kullanıldığının bağlamını vermek için çalışmanın birinci bölümünde II. Maşrutiyet dönemi Türk düşücesinin genel çerçevesini çiziyor. İkinci ve üçüncü bölümleri ise doğrudan İctihâd ve Sırât-ı Müstakîm dergilerinin Doğu ve Batı algılarını tespit etmeye ayırıyor. Dördüncü bölümünde ise yazar, sözü geçen dergilerin yaklaşımlarını, farklı bakışlar altında düzenlediği tablolar halinde vererek karşılaştırmalı bir değerlendirme imkanı sunuyor.