Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi

08.09.2021
Üniversitemizde Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Saha Ziyaretleri Gerçekleştirildi
Yükseköğretim kurumlarının kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma katkı, yönetim sistemleri süreçlerinin kurumsal dış değerlendirme ölçütleri kapsamında değerlendirildiği, Yükseköğretim Kalite Kurulu “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP)” Üniversitemiz bünyesinde 2 Ağustos – 7 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında görev yapacak olan Değerlendirme Takımı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Üniversitemiz’in görüşü alınarak aşağıdaki isimlerden oluşturuldu:

Yükseköğretim kurumlarının kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma katkı, yönetim sistemleri süreçlerinin kurumsal dış değerlendirme ölçütleri kapsamında değerlendirildiği, Yükseköğretim Kalite Kurulu “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP)” Üniversitemiz bünyesinde 2 Ağustos – 7 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında görev yapacak olan Değerlendirme Takımı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından, Üniversitemiz’in görüşü alınarak aşağıdaki isimlerden oluşturuldu:

  • Prof. Dr. Ercan Öztemel (Değerlendirme Takımı Başkanı) (Marmara Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Nuray Keskin (Akademik Değerlendirici) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Aytekin Çökelez (Akademik Değerlendirici) (İstanbul Teknik Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Canan Fisun Abay (Akademik Değerlendirici) (Ege Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Ömer Delialioğlu (Akademik Değerlendirici) (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  • Prof. Dr. Durmuş Acar (Akademik Değerlendirici) (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
  • Doç. Dr. Hanifi Parlar (Akademik Değerlendirici) (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
  • Şafak Gür (İdari Değerlendirici) (Antalya Bilim Üniversitesi Kalite Koordinatörü)
  • Aleyna Feraye Yılmaz (Öğrenci Değerlendirici) (Başkent Üniversitesi Öğrencisi)

Üniversitemizin Yönetsel Süreçleri ve Kalite Güvence Sistemi Değerlendirildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen ziyaret takvimi çerçevesinde, Covid-19 tedbirleri altında ön ziyaret (uzaktan) ve saha görüşmesi (uzaktan ve yüz yüze) planlandı. 2 Ağustos 2021 tarihindeki uzaktan ziyaretler; değerlendirici takım başkanı ve takım üyeleri ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Atilla Arkan, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve Kalite Komisyonu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde video konferans ile düzenlenen ziyaretler kapsamında Değerlendirme Takımı üyeleri öncelikle kurumun yönetsel süreçleri ve kalite güvence sistemini Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Prof. Dr. İrfan Gündüz’den dinledi. Daha sonra Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyeleri, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato üyeleri, Hukuk Fakültesi Dekan ve Dekan Yardımcıları, İnsan ve Toplum Bilimleri Dekan ve Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreterliği, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdür ve Sekreterleri, İdari Personel Yöneticileri, Araştırma Merkezleri Yöneticileri ve Üniversitemizin dış paydaşları ile kapsamlı toplantılar gerçekleştirildi. 6 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen yüz yüze saha ziyaretleri; Kurumsal Dış Değerlendirme takımının İbn Haldun Külliyesi’ni ziyareti, akademik personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler ve idari personelin katılım sağladığı görüşmelerle tamamlandı.

“İbn Haldun Üniversitesi Mensupları, Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecindeki İnanç ve Destekleriyle Dikkat Çekti”

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı sonunda değerlendirme takımı tarafından hazırlanan “Çıkış Bildirgesi” 7 Eylül 2021 tarihinde Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz ve Üniversitemizin akademik ve idari temsilcilerinin katılım sağladığı çıkış görüşmesinde Takım Başkanı Prof. Dr. Ercan Öztemel tarafından sunuldu. Çıkış Bildirgesi sunumunda Üniversitemizin program boyunca saptanmış olan güçlü yönleri ile geliştirmeye açık yönlerine değinildi ve öneriler paylaşıldı. Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Ercan Öztemel tarafından, “Üniversite yönetiminin Kalite Güvence Sistemine dair istekliliklerinin ve Üniversite mensuplarının Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine gösterdikleri inanç ve desteklerinin Değerlendirme Takımı’nın dikkatini çektiği” ifade edildi. Rektörümüz Prof. Dr. Atilla Arkan’ın Üniversitemiz kalite güvencesi çalışmaları kapsamında önemli bir adım olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programına katkı sunan başta Yükseköğretim Kalite Kurulu’na, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımının kıymetli üyelerinin her birine ve Üniversitemiz mensuplarına teşekkür etmesiyle Üniversitemizin Kurumsal Dış Değerlendirme Programı tamamlandı. 

Fotoğraflar