Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

5. İbn Haldun Sempozyumu Takvimi Açıklandı

27.11.2018
5. İbn Haldun Sempozyumu Takvimi Açıklandı
İbn Haldun Üniversitesi, 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İbn Haldun Üniversitesi, 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak: 5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu. “İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak: Açmazlar ve Zorluklar” üst başlığıyla düzenlenecek 5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’nda şu gibi sorulara cevap aranacak: Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun'un bakış açısıyla, küresel pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hâkim ilerleme ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi? Sempozyumda iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki paradoksal ilişki güncel boyutlarıyla ele alınacak. Ekonomik ilerleme ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için İbn Haldun'un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçevelerini analitik araçlar olarak günümüz koşul ve durumlarına uygulamak, sempozyumun temel amaçlarındandır. Sempozyum, aşağıdaki temaları İbn Haldun'un bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır:

  • Geçmişte ve günümüzde ekonomilerin yükseliş ve gerilemesi bize ne anlatıyor?
  • Yoksulluk, gelir eşitsizliği, ekonomik krizler, çevre kirliliği, bio-çeşitlilik, doğal kaynakların tükenmesi, finansal ve sosyal içerme ve bireyselleşme gibi ekonomik kalkınmanın sosyal, ahlaki ve psikolojik boyutları
  • Savaş ve barış zamanlarında kapitalizm, hegemonya ve küresel finans piyasaları arasındaki karmaşık ilişki
  • Kültür, sanat ve eğitimin metalaşması
  • Kentlerin büyümesi, yoksulluğun ve adaletsizliğin artması ve medeniliğin azalması
  • Sürdürülebilir ekonomik kalkınma modellerinin ahlaki değerler, girişimcilik ve hayırseverlik ile uyumluluğu ve kurumsal sosyal sorumluluğun yukarıda belirtilen konulara etkisi

Bildiri özetlerinin Türkçe, İngilizce ve Arapça gönderilebileceği 5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’na ilişkin önemli tarihler şu şekilde:

Bildiri Özetleri Son Teslim Tarihi 30 Kasım 2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 15 Aralık 2018
Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi 1 Mart 2019
Nihai Kabullerin İlanı 15 Mart 2019
Sempozyum Programı İlanı 1 Nisan 2019

Sempozyumun organizasyon heyeti, çok çeşitli akademik disiplinlerden teorik, ampirik ve karşılaştırmalı bildiriler beklediklerini belirtirken, ortak yazarlı bildirileri özellikle teşvik ettiklerinin altını çizmektedir.

Sempozyum internet sitesi: http://meeting.ihu.edu.tr/index.php/ihs5/ihs5