Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Ahi Geleneği ve 21. Yüzyıl İşletmecilik Disiplini Uygulamaları Masaya Yatırıldı

10.11.2021
Ahi Geleneği ve 21. Yüzyıl İşletmecilik Disiplini Uygulamaları Masaya Yatırıldı
Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle, 9 Kasım Salı günü “Ahi Geleneği ve 21. Yüzyıl İşletmecilik Disiplini Uygulamaları” etkinliği gerçekleştirildi.

Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle, 9 Kasım Salı günü “Ahi Geleneği ve 21. Yüzyıl İşletmecilik Disiplini Uygulamaları” etkinliği gerçekleştirildi. Online gerçekleştirilen etkinlik kurumsal Youtube kanalımızdan (youtube.com/ibnhalduni) canlı yayınlandı.

Ahiler Bilgi ve Değer Üreterek Yüzyıllarca Yaşayan Bir Düzen Kurdular

Programın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Atilla Arkan, Ahilik geleneğinin o dönemin şartlarında üretim, sanat ve ticaret alanlarında düzen kurucu işlevine dikkat çekerek, yüzyıllarca işleyen bu sistemin aynı zamanda bir “kalite” arayışının da olduğunu belirtti. Bu gelenek hakkında bugün için konuşmamız ve geleceğe taşımamız gereken en önemli hususun ise sorunlara, sorunların yaşandığı döneme uyumlu bir şekilde çözme becerisi ve yaklaşımı getirmesi olduğunu söyleyen Prof. Arkan; ihtiyaçları giderme, üretim ve tüketim arasında denge kurma ve hem kendi içlerindeki hem de dış dünyanın getirdiği rekabet koşullarının kaliteli ürün üreterek aşılması noktasında Ahiliğin ciddi çözümler getirdiğini ifade etti. “Ahilerin iki kavrayışı önemle not edilmeli: Birincisi, insanın ahlaki olgunluğu ile kaliteli üretim arasında doğrudan bir ilişki görüyorlar” diyerek konuşmasına devam eden Prof. Arkan, ikinci olarak ise insanın arzularının sınırsız olduğunu gördüklerini, buna dair bir kavrayış da geliştirdiklerini söyleyerek, dönemin sınırlı üretim şartlarında, dengeyi, tüketim noktasında ahlaki ilkelerin altını çizerek sağlama gayretlerinin önemine dikkat çekti. Ahlaki değerler skalası çıkarmasının ve bugün adına uygulamalı ya da mesleki eğitim dediğimiz modeli, usta-kalfa-çırak döngüsü içerisinde yüzyıllarca yaşatmasının, Ahiliğin başarıları olduğunu belirten Prof. Arkan, yeni bir toplumsal ve siyasal düzen inşasına dünkünden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günümüzde, insanoğlunun her yeni düzeni bilgi ve değer üreterek kurduğunu, bu anlamda etkinliğin tarihsel birikimden hareketle akademik çalışmalara zemin hazırlamasının son derece önemli olduğunu söyledi. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise açılışta yaptığı konuşmada etkinliğin önemine dikkat çekerek, “dileğimiz Ahiliğin sistemleştirdiği ahlaki ilkelerin hukuk kuralları haline gelerek günümüz ihtiyaçlarına da cevap veren bir sisteme dönüşmesi” ifadelerini kullandı.

İki Oturumda Ahilik Mirası, İş Kültürü ve İşletmecilik Uygulamaları Tartışıldı

Etkinliğin “Ahilik Mirasımız ve İş Kültürümüz” başlıklı birinci oturumu, öğretim üyemiz Prof. Dr. Mahmut Arslan’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Öykü İyigün ve Nezih Kuleyin’in konuşmalarıyla devam etti. İkinci oturumda ise “Ahilik Değerleri ve İşletmecilik Uygulamaları”; Prof. Dr. Ömer Torlak, Prof. Dr. Ekrem Erdem, öğretim üyemiz Dr. Sümeyye Kuşakcı ve Ayhan Karahan’ın katılımıyla tartışıldı.

Videolar