Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan Üniversitelerle İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı

20.06.2022
Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan Üniversitelerle İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı
Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekilimiz Necmeddin Bilal Erdogan, Rektörümüz Prof. Dr. Atilla Arkan, Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yaşar Sarı ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Enes Yalman’ndan oluşan İbn Haldun Üniversitesi heyeti, 13-15 Haziran tarihlerinde Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın önde gelen üniversite, akademi ve enstitülerini ziyaret ettiler.

ADA Üniversitesi ile İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Ziyaretin ilk durağı Azerbaycan’ın başkenti Bakü oldu. Bakü’de Azerbaycan’ın önde gelen üniversitelerinden ADA Üniversitesi ziyaret edildi. Ziyarette ADA Üniversitesi’nin Rektörü Sayın Prof. Dr. Hafız Paşayev, Rektör Yardımcısı Dr. Fariz İsmailzade ve diğer yetkililer tarafından karşılanan İbn Haldun Üniversitesi heyeti, yapılan görüşmeler sonucu üç protokol imzaladı. Birinci protokol karşılıklı iş birliği geliştirme niyetinin ortaya konduğu niyet mektubunu, diğer iki protokol ise iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini içeriyor.

Ziyarette son yıllarda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iş birliği düzeyinin diğer Türk devletlerini de kapsayacak şekilde Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde nasıl geliştirilebileceği ve bunun yükseköğretim kurumları arasındaki yansımaları üzerinde duruldu. Bunun gerçekleştirilmesi için hem kurumsal hem de akademisyenler arasında belirlenen odaklar çerçevesinde yapılan çalışmalar ile ortak eğitim ve proje faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Dijital Üniversite Projesi Konuşuldu

Azerbaycan’da ikinci ziyaret edilen üniversite ise Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEP) oldu. Ziyarette Üniversitenin Rektörü ve diğer yöneticileri tarafından sıcak karşılanan heyet, burada iki üniversite arasındaki iş birlikleri üzerine durdular. Burada dijitalleşen dünyada Türk üniversitelerinin de dijital ortamda, uzaktan eğitim verebilecek ortak üniversite projesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İslam ekonomisi gibi spesifik alanlarda yapılabilecek iş birlikleri tartışıldı, protokoller imzalandı.

Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Ortak Çalışmalar Üzerine Görüşme Gerçekleştirildi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki ziyaretlerin ardından Kazakistan’a geçilerek Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan şehrinde, Türk ve Kazak devletlerinin ortak üniversitesi olan Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi ziyaret edildi. Bu ziyarette, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektörü Prof. Dr. Zhanar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar tarafından karşılanan heyete üniversite yerleşkesi gezdirildi. İki üniversite arasında toplumsal fayda odaklı projelerin ortak yürütülmesi gündeme geldi. Eğitim ve öğretim alanında yapılabilecek projeler dışında, Türk dünyası bilincinin kuvvetlendirilmesi, stratejik düşüncenin geliştirilmesi gibi konularda neler yapılabileceği konuşuldu. Kongre, konferans, sempozyum gibi faaliyetlerin yapılması, farklı konularda yaz okullarının düzenlenmesi konularında adımların atılmasına karar verildi. Hibrit programların oluşturulması gündeme geldi. Halihazırda Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin aktif olarak sürdürdüğü uzak eğitime İbn Haldun Üniversitesi’nin de katkı vermesi gündeme geldi. Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından her iki yılda bir yapılan Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi’nin 2024’de İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’nde yapılmasına karar verildi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi Arasında İş Birliği Geliştirilecek

Heyetin üçüncü durağı Kazakistan’ın kültür, eğitim ve ticaret merkezi olan Almatı şehri oldu. Almatı şehrinde Uluslararası Ahmet Üniversitesi’ne bağlı olan Avrasya Araştırma Enstitüsü ziyaret edildi. Yayınladığı kitap, rapor ve dergiler ile Orta Asya coğrafyasının en önemli ve etkili enstitüsü konumunda olan Enstitü ile Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği antlaşması imzalandı. Bu iş birliği antlaşmasına göre Enstitü’nün tecrübelerinin Merkez’e aktarılması, Merkez’in organizasyonu ile İbn Haldun Üniversitesi’nin alanlarında yetkin hocalarının Enstitü’nün faaliyetlerine katkı sağlaması öngörüldü.

KİMEP Üniversitesi Ziyaret Edildi

Heyetin Almatı’daki ikinci durağı KİMEP Üniversitesi oldu. Heyet, KİMEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Rektörü olan Prof. Dr. Chan Young Bang, üniversitenin çeşitli akademik ve idari birimlerinin yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından karşılandı. Yapılan görüşmelerin ardından iki üniversite arasında eğitim ve proje konularında, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile ilgili iş birlikleri yapılmasına dair protokoller imzalandı. İki üniversite tarafından verilebilecek çift diploma konusu gündeme geldi. Belirlenen odaklarda ortak akademik faaliyetlerin yapılması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Kazakistan En Köklü Üniversitelerinden Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile İş Birliği Yapılacak

Heyetin Almatı’da ziyaret ettiği diğer eğitim kurumu ise Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi oldu. Kazakistan en köklü ve başarılı üniversitelerinden biri olan Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında birçok sıralama listesinde üst sıralarda yer alıyor. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, geçtiğimiz aylarda da biri İstanbul’da, diğeri de Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te olmak üzere iki öğretim birimini faaliyete geçirdi.

İbn Haldun Üniversitesi heyeti, ziyarette Al-Farabi Kazak Milli Üniversite’sinin Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. İbn Haldun Üniversitesi ile Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak master programı, ortak projelerin yapılması ve karşılıklı staj programlarını da kapsayan antlaşma imzalandı. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi’nin İstanbul’daki yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine İbn Haldun Üniversitesi’nin verebileceği katkılar da görüşme sırasında gündeme geldi.

Kırgızistan’da Çeşitli İş Birliği Anlaşmalarına İmza Atıldı

İbn Haldun Üniversitesi heyetinin ziyaretinin son durağı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ve Bişkek’teki önde gelen eğitim kurumları oldu. Bişkek’te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Kırgızistan Akademisi ile çeşitli görüşmeler yapıldı, antlaşmalar imzalandı.

KTMÜ ile ortak ders programları ve staj imkânlarının oluşturulması, proje çalışmalarının yapılması konusunda mutabakata varıldı. Heyet ziyaret sırasında Geleneksel Sporlar Meydanı Açılış Programı kapsamında yapılan Kökbörü oyunlarını da izledi.

AGİT Akademi Direktörü Dr. Alexander Wolters, Direktör Yardımcısı Dr. Indira Satarkulova ve Uluslararası Ofis Başkanı Victoria Orazova ile yapılan görüşmelerde ise AGİT Akademisi ile ortak Avrasya Çalışmaları lisansüstü çalışmaları gündeme geldi. Ortak faaliyetlerin yapılması konusunda niyet mektupları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim antlaşmaları imzalandı.

Fotoğraflar