Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

‘Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar’ Çalıştay Kitabı Çıktı

04.11.2021
‘Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar’ Çalıştay Kitabı Çıktı
‘Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar’ kitabı İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasında çıktı.

‘Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar’ kitabı İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasında çıktı. Editörlüğünü İslami İlimler Fakültesi öğretim üyemiz Dr. Tuba Erkoç Baydar’ın üstlendiği kitap, 18 Temmuz 2020’de Fakülte tarafından düzenlenen Uluslararası “Salgın Hastalıklar ve Din” Çalıştayı’nda sunulan ve daha sonra bilimsel makale haline getirilen tebliğleri içeriyor. Ayrıca kitapta alanında uzman isimlerin konuyla ilgili yazıları da yer alıyor.

Kitap Hakkında: Salgın hastalıkların disiplinler arası incelenmesine duyulan ihtiyaca binaen geçen sene İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde “Salgın Hastalıklar ve Din” başlıklı uluslararası ve disiplinler arası tek günlük bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu eser, alanında uzman kimselerin davet edildiği bu çalıştayın kitaplaştırılma fikrinden doğmuştur. Düzenlenen çalıştaydan sonra yoğun talep ve teklifler üzerine konuşmalar birer bilimsel makaleler formatına getirilmiş ve ayrıca alanında uzman çok değerli isimlerin yazılarıyla daha zenginleştirilmiştir. Dinî ve etik perspektifinden salgın hastalıkları konu edinen bu eser, meselenin disiplinler arası analizinde katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Çalıştay hakkında: https://www.ihu.edu.tr/salgin-hastaliklar-ve-din-calistayi-online-olarak-gerceklestirildi/