Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

İbn Haldun Akademi Bünyesinde Lisansüstü Kariyer Seminerleri Gerçekleştirildi

27.02.2023
İbn Haldun Akademi Bünyesinde Lisansüstü Kariyer Seminerleri Gerçekleştirildi
İbn Haldun Akademi Bünyesinde Düzenlenen Lisansüstü Kariyer Seminerleri, 25-26 Şubat’ta, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi’nde gerçekleşti. Yüz yüze ve eş zamanlı olarak Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilen seminerlere, birçok farklı üniversiteden lisansüstü akademik kariyer hedefleyen çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Etkinliğe katılan lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri iki gün boyunca akademik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak birçok farklı yöntem öğrenmenin yanı sıra akıllarına takılan soruları alanında yetkin ve deneyimli kişilere sorabilme imkânı buldular.

Akademik Çalışmalarda Dijital Araçlar

Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilen etkinliğin her iki günü de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Akın Bulut’un “Akademik Çalışmalarda Dijital Araçlar” başlıklı semineri ile başladı. 

Dr. Akın Bulut, katılımcılarla seçecekleri araştırma konusu ile alakalı kaynakları bulma ve araştırma esnasında okunması gereken makalelerin içeriğini hızlıca analiz edip özetleme konuları başta olmak üzere araştırma sürecini kolaylaştırıcı web sitesi, uygulama ya da program önerileri paylaştı.

Araştırması için nitel veya nicel veri toplaması gerekenler için ise hazırlayacakları form ve soruları daha etkili ve ilgi çekici hale getirmelerini sağlayacak, SPSS’e ulaşamayanlara ise çözüm olarak alternatif site ve uygulamalar önerdi.

Tez döneminde, alanından başka insanlarla tanışmak veya yapılan çalışmalara ulaşmak isteyenler ile alanlararası çalışacak olan öğrenciler için alanlar arasında bağlantı kuran makaleler bulmak için web siteleri paylaştı.

Son olarak, lisansüstü eğitim sürecinde araştırma ve tez hazırlığı kısmı kadar sunum kısmının da önemine değindi ve yapılan sunumları daha interaktif ve etkileyici hale getirmek için çeşitli uygulama ve siteler önerdi.

Araştırma Önerisi Nasıl Hazırlanır?

Tarih Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. İbrahim Vehbi Baysan’ın “Araştırma Önerisi Nasıl Hazırlanır?” başlıklı semineriyle devam eden programda, araştırma konusu seçiminin planlanan kariyer üzerindeki etkisinden; hedefi doğru bulmanın ve hedefe ulaştıracak alanı seçmenin öneminden, gerekirse alanını değiştirmek gerektiğinden bahsedildi.

Dr. İbrahim Vehbi Baysan, seçilen alanın ve üniversitenin neler kazandırdığının sorgulanması ve buna göre bu yetileri kazandırabilecek bir üniversite ve alan seçilmesinin önemini ve hedefe götürecek olan becerilerin kazanılmasının gerekliliği vurguladı.

Dr. İbrahim Vehbi Baysan, katılımcılara “Sevdiğiniz, iyi bildiğiniz, yeteneklerinizi kullanabileceğiniz işi yapın.” tavsiyesini verdi.

Alan Dışı Yüksek Lisans-Doktora: Avantajları ve Dezavantajları

Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyemiz, Prof. Dr. İsmail Arda Odabaşı ise “Alan Dışı Yüksek Lisans-Doktora: Avantajları ve Dezavantajları” başlıklı konuşmasında, kendi akademik hayatından da örnekler vererek alan dışı yüksek lisans ya da doktora yapmayı planlayan katılımcıların akıllarına takılan soruları cevapladı. Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan lisansüstü eğitiminde ise Radyo, Televizyon ve Sinema alanına yönelen Odabaşı, alan değiştirmenin bakış açısının gelişmesine sağladığı katkılardan bahsetti. Bir alanda bile çok farklı konu başlığı olduğu için konunun doğru belirlenmesi sayesinde alanlar arası geçişin zannedildiği kadar alakasız ve zorlayıcı olmadığından bahsetti.

Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tarih Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Muhammed Fatih Çalışır, “Yurt dışı Lisansüstü Eğitim Planında Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlıklı konuşmasında İlim talebi için seyahat edilmesinin tarihteki yerinden, ilmi seyahatlerin Osmanlı ve İslam ülkelerindeki ilim talebeleri arasındaki öneminden bahsetti. Gidip görmenin, gözlem yapmanın ve yaşamanın öğrenme üzerindeki etkilerine değindi.

Daha sonra yurtdışında lisansüstü eğitim hedefleyenlerin; ülke, üniversite ve bölüm seçerken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğinden bahseden Çalışır; başvuru sürecinde hazırlanması gereken belge, sertifika ve referans mektupları ile sınav ve burs imkanları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Lisansüstü Eğitim Tercihi Neden Önemli?

İşletme Bölümü Öğretim Üyemiz ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı, “Lisansüstü Eğitim Tercihi Neden Önemli?” başlıklı konuşmasında kendi lisansüstü eğitim hayatındaki deneyimlerini aktararak lisansüstü eğitim yapmaya karar verirken nelere dikkat edilmesi ve hangi hususların öncelenmesi gerektiği noktaları üzerinde durdu.

Akademik İngilizce

İki gün süren seminerlerin iki gününde de kapanışı, Diller Okulu Müdürümüz Öğr. Gör. Furkan Alpat yaptı. İlk gün, “Akademik Okuma”, ikinci gün ise “Akademik Yazma” başlıklı konuşmalar yapan Alpat; akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulara değinmesinin ardından hem bu becerileri geliştirmeye yarayacak hem de süreci kolaylaştıracak çeşitli yöntemler önerdi.

Son olarak, İngilizce becerilerini geliştirmeleri için katılımcılara; okuma yapabilecekleri, kelime haznelerini geliştirebilecekleri, podcast gibi içerikler dinleyebilecekleri çeşitli site ve uygulamalar tavsiye etti.

Fotoğraflar