Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

31.08.2020
Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu
Üniversitemiz bünyesinde Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversitemiz bünyesinde Japonya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.Merkezin yönetmeliği 31 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Üniversite bünyesinde yer alan İşletme, Felsefe, İslami İlimler, Medeniyet Araştırmaları ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarındaki Doğu Asya kültürü ve özelde Japonya ile ilgili yaptıkları ve yapacakları akademik araştırma ve yayın faaliyetlerinin çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplanması amacıyla kurulan Japonya Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Doğu Asya ve Japonya çalışmalarında Üniversitemizi bir cazibe merkezi haline getirecek faaliyetler yürütecek. Bu kapsamda söz konusu alanlarda akademik faaliyetler yürütülecek, iş birlikleri geliştirilecek, etkinlikler yapılacak, araştırma ve yayın faaliyetleri desteklenecek. Merkez ayrıca Japonya ve Doğu Asya medeniyetleri araştırmaları ile mukayeseli medeniyet araştırmalarını koordine ederek, mukayeseli medeniyet çalışmaları alanında toplumsal bir farkındalık oluşturulmasına da katkı sunacak.