Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Prof. Dr. Bulut ve Doç. Dr. Bal "şiddet" konulu sunum gerçekleştirdi

03.05.2018
Prof. Dr. Bulut ve Doç. Dr. Bal
İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut ve öğretim üyesi Doç. Dr. Pervin Nedim Bal, Biruni Üniversitesinde düzenlenen "Ulusal Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Güncel Konular: Şiddet" konulu sempozyumda konuştu. Sempozyumun bilim kurulunda da yer alan Prof. Bulut, engelli bireylere yönelik yapılan istismar konusunda sunum yaparken, Doç. Bal ise, "Okullarda Duygusal Şiddet" başlıklı çalışmasını anlattı.  Dünyada yaklaşık 500 milyon engelli birey olduğunu ve Türkiye’de de zihinsel, işitme, görme, fiziksel engelli, down sentromlu ve otizmli olan engelli birey oranının yaklaşık %14-15 civarında olduğunu belirten Prof. Bulut, engelli bireylerin bir şekilde görmezden gelindiğini ve çok fazla dikkat çekmediğine değindi. Prof. Bulut, özellikle de zihinsel engelli bireylerin yaşadıkları istismarı anlayamadıkları, anlamlandıramadıkları ve dil yetenekleri gelişmediği için daha fazla istismar ve tacize maruz kaldıklarını söyledi. Prof. Bulut, kültürlerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin engelli bireylere bakış açısını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, "Bazı ülkelerde engelli bireyler adeta kutsal sayılıp, onlara değer ve önem verilirken, bazı ülkelerde ise lanetlenmiş ve istenmeyen yaratıklar olarak görülüyor." diye konuştu. Ailelerin en fazla zorlandıkları konunun engelli bireylerin bakımı olduğunu kaydeden Prof. Bulut, kurumlarda da sorunlar olduğunu ve bu sorunların engellilerde öfke, kızgınlık ve depresyon yaratabildiğini belirtti.

"Okullarda duygusal şiddet"

Aynı sempozyumda konuşan Doç. Dr. Pervin Nedim Bal da, şiddetin literatürdeki tanımının daha çok fiziksel ve cinsel şiddeti kapsadığına dikkat çekerek, "Bu tanım ne yazık ki, psikolojik ve duygusal şiddeti tam olarak kapsamıyor. Oysa şiddet tanımına daha kapsayıcı bir boyut kazandırmak ya da duygusal şiddeti de içeren yeni bir tanım geliştirmek gerekli" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklanan fiziksel şiddet yerine, okullarda duygusal şiddetin artan şekilde yer almaya başladığına dikkat çeken Doç. Dr. Bal, "Duygusal şiddet, çocuğun olumlu yönde gelişimine ket vurur, çocukta duraklama, engelleme ve gerilemeye neden olabilir" dedi. Doç. Bal, duygusal şiddetin etkilerinin, fiziksel şiddetin etkilerine göre daha geç iyileştiğine de dikkat çekerek, çocuklukta şiddete maruz kalmanın, yetişkinlikle psikolojik ve sosyolojik sonuçlar doğurabileceğini söyledi
Fotoğraflar