Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Prof. İrfan Gündüz’ün ‘Hâlin Sırrı’ Eseri Okurla Buluştu

03.11.2021
Prof. İrfan Gündüz’ün ‘Hâlin Sırrı’ Eseri Okurla Buluştu
Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Gündüz’ün “Hâlin Sırrı: Sultan Abdülhamîd’in Hocası Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî ve Sirru’l Hâl Risâlesi” adlı eseri, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasında okurla buluştu.

Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Gündüz’ün “Hâlin Sırrı: Sultan Abdülhamîd’in Hocası Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî ve Sirru’l Hâl Risâlesi” adlı eseri, İbn Haldun Üniversitesi Yayınları arasında okurla buluştu. Eser, Sultan II. Abdülhamîd’in bazı kaynaklarda hocası bazı kaynaklarda ise danışmanı olarak gösterilen Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî er-Rifâî’nin risalesinin neşir ve tercümesini içeriyor. Ayrıca kitapta Filistin asıllı Butrus Manneh’in konuyla ilgili makalesiyle desteklenen bir Giriş bölümü de yer alıyor.

Eser Hakkında: Sultan II. Abdülhamîd Dönemi her yönüyle ilginç bir dönemdir. Gerek süregelen olaylar gerekse tarihsel değişimleri ile dikkat çekmektedir. İçinde bulunduğumuz günleri ve yakın zamanda yaşadığımız süreçleri iyi anlamak için Sultan II. Abdülhamîd Dönemini iyi anlamamız gerekmektedir. Abdülhamîd Han döneminin en dikkat çeken isimlerden biri, Sultan II. Abdülhamîd’in bazı kaynaklarda hocası bazı kaynaklarda ise danışmanı olarak gösterilen, Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî er-Rifâî’dir. Bir yandan seyyîdlik ve şeyhlik bağlamında mânevî bir duruş sergileyerek dönemin mânevî atmosferinde yer alırken diğer yandan da Osmanlı Hilafeti konusunda yazdıkları ile döneminin payitahtında makes bulmuştur. 'Hâlin Sırrı', Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî’ye ait Sirru’l-Hâl Risâlesi’nin -alanında aydınlatıcı çalışma olan- Filistin asıllı Butrus Manneh’in makalesi ile desteklenen giriş, neşir ve tercümesini içermektedir.