Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

ÜniAr Üniversite Eğitim Kalitesi Endeksinde Türkiye 6.’sıyız

26.07.2020
ÜniAr Üniversite Eğitim Kalitesi Endeksinde Türkiye 6.’sıyız
Üniversitemiz eğitime başladığı 3. yılda, eğitim kalitesi endeksinde 207 üniversite arasında 7. sırada yerini aldı.

Üniversitemiz eğitime başladığı 3. yılda, eğitim kalitesi endeksinde 207 üniversite arasında 7. sırada yerini aldı. Akademik kadrosunun yetkinliğini önemseyerek Fikri Bağımsızlık mottosuyla yola çıkan üniversitemiz eğitim kalitesiyle göz dolduruyor. Bu durum, bağımsız bir araştırma kurumu olan Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜniAr) tarafından da tescil edildi. Rapora göre Üniversitemiz, tüm üniversiteler arasında, “Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi” endeksinde üçüncü, “Yönetimden Memnuniyet” endeksinden dördüncü, “Kurum İçi İş Birliği” endeksinde altıncı, “Öğretim Kalitesi” endeksinde yedinci sırada yer alırken; “Vakıf Üniversitelerinde Ticarileşme” sıralamasında ise vakıf üniversiteleri arasında en son sırada yer aldı.

İbn Haldun Üniversitesi, Nitelikli Akademik İklim ve Kaliteli Eğitim Sunuyor

Öğrenci/öğretim üyesi oranının 3.37 olduğu Üniversitemiz, “araştırma üniversitesi” kimliğiyle, akademisyenlere ve araştırmacılara gereken tüm imkanları sağlamakla birlikte, eğitim-öğretim şartlarını sürekli iyileştirme adına da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Proje Destek Ofisi kanalıyla, ayrıca bilimsel ve kişisel araştırmaya dönük fonlarıyla bilgi üretimine elverişli nitelikli bir ortam oluşturan Üniversitemiz, bu desteklerin yanında öğrencilerinin de küresel rekabete katılması için gereken donanımı edinmelerini amaç ediniyor. Öğrencilerin eğitim-öğretim memnuniyetinin de üst düzeyde olduğu Üniversitemiz, her bakımdan ayrıcalıklı bir yüksek öğretim kurumu kimliğini güç geçtikçe daha da güçlendiriyor. % 31 uluslararası öğrenci oranıyla kaliteli bir uluslararası öğrenim ortamına sahip olan Üniversitemiz, tam burslu kontenjanları ve sağladığı nakdi desteklerle, ticarilik algısının en az olduğu vakıf üniversitesi hüviyetine sahip… Nitekim Üniversitemiz, Yüksek Öğretim Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”nda da “Öğrenci başına yapılan cari harcama miktarının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında tüm üniversiteler arasında birinci sırada yer almasıyla paralel bir görüntü arz ediyor.

ÜniAr Raporunda Neler Yer Alıyor?

ÜniAr geçtiğimiz günlerde “Akademik Ekoloji & Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020” başlıklı raporunu yayınladı. Akademik ekolojinin gerçeği arama, tanımlama, anlama, açıklama, yayma ve öğretme faaliyetlerinin özgürce yeşerebildiği bir alanı ifade ettiğini belirten ÜniAr, yaptıkları bu çalışma ile, “belirli sınırlıklarıyla beraber üniversitelerde bu ekolojinin varlığının işaretlerini arama çabasıdır. Hangi üniversitelerimizde akademik faaliyetlere elverişli bir ekolojinin öne çıktığını görebilme uğraşısında, akademisyenlerin düşüncelerinden hareket ederek, bu olguya kısmi bir ışık tutmayı” amaçladıklarını ifade etti. Raporda öğretim üyelerinin değerlendirmeleri ışığında üniversiteler, “Akademik Özgürlük”, “Yönetimden Memnuniyet”, “Tükenmişlik Hissi ve Mutsuzluk”, “Kurum-İçi ve Kurum-Dışı İş Birliği”, “Akademik Kültür ve Destek”, “Yönetimdeki Siyasi Angajmandan Rahatsızlık”, “Öğretim Kalitesi”, “Üniversiteye Aitlik ve Bağlılık Hissi”, “İlişkisel Toksidite” ve “Ticarileşme” gibi çeşitli açılardan değerlendirildi.

Rapor için tıklayınız.